Het werk van Sanne

Sanne werkt als regieverpleegkundige en deed twee keer mee aan het Lean Six Sigma programma in het UMCG.

In 2012 kwam ik in het UMCG terecht

direct na mijn opleiding HBO Verpleegkunde. Ik kwam toen terecht op de abdominale chirurgie en ik werk daar met veel plezier. Ik heb hier de oncologie opleiding en de high care opleiding gedaan. Op deze verpleegafdeling hebben we een intensieve verpleegkundige zorg unit (IVZ), een afdeling die qua zorgzwaarte tussen de verpleegafdeling en de Intensive Care in zit. In 2017 ben ik regieverpleegkundige geworden.  
 

Lean Six Sigma is

een methode om efficiënter te werken. Het UMCG heeft hier een programma voor waar je alle medewerkers die willen verbeteren aan mee kunnen doen. Ik zag een training voorbij komen op intranet en dit trok mij heel erg aan. Ik ben namelijk altijd op zoek naar manieren hoe dingen sneller, beter en handiger kunnen en ik ben ook heel erg van de data en statistiek. In 2019 werd er door het Verpleegkundig Platform een Yellow Belt georganiseerd, deze werd gegeven door Corina van der Spek. Ik was hier bij en raakte enthousiast over het programma.

Ik begon met het behalen van de Orange Belt

hiervoor deed ik een project met als doel het optimaliseren van het ontslagproces. We merkten dat patiënten heel moeilijk uitgeplaatst worden en dat vertraagt het proces enorm. 

De uitkomst van dit project was dat een hoop dingen efficiënter konden. Zoals het ontslaggesprek al de dag voor het ontslag doen, dan hoeft de patiënt op de dag van ontslag niet te wachten tot de arts tijd heeft. Ook hebben we op de chirurgie nu memoborden bij de bedden hangen waar de ontslagdatum opgeschreven wordt. Zo ziet iedereen het moment aankomen. Mijn leidinggevende heeft mij heel erg ondersteund en heeft ervoor gezorgd dat we de vebeteracties vanuit het project konden implementeren.

De volgende stap was

het behalen van de Green Belt. Hier ben ik doorgegaan op de ligduur, omdat het me heel erg fascineert en het een erg belangrijk onderwerp is in deze tijd. Mijn doel was het verkorten van de ligduur. 

Je begint het LSS project altijd met een data-analyse, dat leer je allemaal tijdens de LSS trainingen. Dat vind ik super leuk, want ik hou van statistiek. Daaruit bleek dat de mediane ligduur van de groep 14 dagen was. We zijn destijds uitgenodigd in het ziekenhuis in Eindhoven en kwamen er achter dat het ook een stuk korter kan. We keken wat er nodig was om de ligduur terug te brengen naar 8 dagen. Er zijn allerlei verbeterpunten gevonden die we ook weer vanuit de statistiek hebben onderbouwd. 

Als ik het heb over we

dan heb ik het over het projectteam bestaande uit allerlei disciplines, wat ook echt heel erg leuk is. Het was heel leuk om als projectleider een team om me heen te hebben van chirurgen, verpleegkundigen, casemanagers, diëtisten, fysiotherapeuten, epicbuilders, transferverpleegkundigen etc. Iedereen heeft meegedacht, want ze zijn allemaal betrokken bij deze patiënten.  

Het vervolg

was het implementeren van het nieuwe zorgpad . Daar is heel veel onderwijs aan vooraf gegaan om alle zorgverleners hierin mee te nemen. 9 mei was het zo ver en is het nieuwe zorgpad van start gegaan. In januari gaan we opnieuw evalueren, maar so far so good. In 2020 was er 4 procent die de norm haalde en inmiddels is dat 42 procent. 

Ik zou LSS aanraden aan

alle collega’s die een kritische blik hebben en daar wat mee willen doen. Je krijgt echt de kans om dingen te verbeteren. Het is heel mooi dat het UMCG dit allemaal faciliteert, want we hebben hier namelijk veel mensen met een kritische blik en de ambitie om te verbeteren. Het is echt heel erg leuk, praktijkgericht en je kan het in elk werkveld doen.