Werken op een 

Kinderafdeling

Wij vertellen je graag meer over het werken op een van de afdelingen van het Beatrix Kinderziekenhuis.

De afdelingen van het Beatrix Kinderziekenhuis

Het BKZ kent 4 verpleegafdelingen (M1, M2, M4, L1/SC) die in totaal over 64 bedden beschikken. Er is een nauwe samenwerking tussen de verpleegafdelingen, Neonatologie (ICN) en Intensive Care (ICK), polikliniek en het functiecentrum.

De patiënten op onze verpleegafdelingen komen via spoed opname, overnames vanuit ICN, ICK en uit andere ziekenhuizen of via een geplande (dag)opname voor vrijwel alle specialismen. De verschillende specialismen zijn verdeeld over de 4 verpleegafdelingen waar 24 uurs specialistische zorg geleverd wordt voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Doordat de specialismen over de afdelingen verdeeld zijn kunnen we deze (hoog) complexe zorg op een professionele en deskundige manier leveren. De ligduur varieert van een paar dagen, tot een paar weken en soms zelfs een paar maanden.

Het werken als kinderverpleegkundige is afwisselend, uitdagend en vergt flexibiliteit, creativiteit en een groot analytisch en probleemoplossend denkvermogen. Goed klinisch redeneren is hierbij onmisbaar. We werken binnen het BKZ in een multidisciplinair team, waar de zorg voor kind, ouders en het gezin centraal staat!


 • Afdeling L1VA maakt samen met  special care deel  uit van het Beatrix Kinderziekenhuis. Afdeling L1VA biedt plaats aan maximaal 13 kinderen, waarvan 4 gereserveerd voor dagbehandeling . Op de dagbehandeling liggen kinderen die één dag of een dagdeel worden opgenomen voor een infuustherapie, scopie of een kleine ingreep/operatie onder narcose. Daarnaast worden er op de afdeling kinderen tussen 0-18 jaar opgenomen voor o.a. de volgende specialismen; algemene kindergeneeskunde, urologie, nefrologie, algemene chirurgie, plastische chirurgie, mondziekten-kaak- en aangezichtschirurgie, oogheelkunde en keel-neus en oorheelkunde.

  Op L1SC is ruimte voor 6 bedden, waar kinderen tussen 0-18 jaar liggen met respiratoire problematiek te wijten aan neuro musculaire aandoeningen, aangeboren afwijkingen, metabole afwijkingen of (intubatie)trauma. Deze patiëntencategorie heeft technologische complexe zorg nodig met noodzaak tot directe observatie, waardoor er continu bewaking binnen een speciale setting nodig is. Veelal zijn dit kinderen met  respiratoire problemen die behandeld worden met (non) invasieve (thuis)beademing of een tracheacanule. Op termijn wordt de afdeling verbouwd, waarmee er 2 éénpersoonskamers en 4 bedden gecreëerd worden.

  Beide teams bestaan uit (kinder)artsen, kinderverpleegkundigen (i.o.), leercoaches, assist, medisch pedagogische zorg, centrum van thuisbeademing, diëtisten, medisch maatschappelijk werk, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en transferverpleegkundige.

 • Kinderafdeling M1VA is een dynamische afdeling met (hoog)complexe zorg. Kinderen liggen hier van een paar dagen, tot een paar weken of maanden. We bieden zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Het werken op M1 is erg afwisselend door de vele (spoed)opnames, onderzoeken, overnames en overplaatsingen naar ICN, ICK en andere ziekenhuizen. De specialisme die bij ons te vinden zijn; kinderchirurgie (o.a. Kasai operatie en anorectale malformatie), traumatologie, maag darm lever (o.a. darmrevalidatie), levertransplantaties en algemene kindergeneeskunde. We werken in een multidisciplinair team waar het kind, zijn ouders en het gezin centraal staan.

 • Afdeling M2VA  is één van de kinderafdelingen in het Beatrix Kinderziekenhuis. Afdeling M2VA is verantwoordelijk voor de specialismen kinderoncologie, kindercardiologie en kinderorthopedie. Voor de kinderoncologie zijn we een shared care afdeling. Tevens is er voor de kinderoncologie een nauwe samenwerking met het Prinses Maximacentrum in Utrecht. Voor de kindercardiologie maken wij deel uit van het congenitaal hartcentrum Groningen en leveren wij al 75 jaar zorg aan deze patiëntencategorie.
   
  De afdeling heeft de verantwoordelijkheid voor maximaal 16 kinderen (en diens ouders/verzorgers) verdeeld over 1 en 2 persoonskamers.  De leeftijd van de opgenomen kinderen ligt tussen de 0-18 jaar. Deze kinderen liggen op de afdeling met o.a. aangeboren hartafwijkingen waarvoor hartoperaties, maar ook ter observatie naar ritmestoornissen, behandeling van oncologische aandoeningen door middel van chemotherapieën en/of protonen therapieën, heupafwijkingen en scoliose.

  We hebben een multidisciplinair team waarin wij als kinderverpleegkundigen nauw samenwerken met onder andere de volgende disciplines: Kinderartsen, Kindercardioloog, kinderoncoloog kinderartsen in opleiding, hoofverpleegkundige, regieverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen (i.o.), leercoaches, assist, medisch pedagogische zorg, diëtisten, medisch maatschappelijk werk, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en transferverpleegkundige.

 • Afdeling M4VA maakt deel  uit van het Beatrix Kinderziekenhuis. Afdeling M4VA biedt plaats aan maximaal 15 kinderen.  Op deze afdeling liggen kinderen van 0-18 jaar die opgenomen zijn voor verschillende specialismen:

  • Kinderneurologie: Kinderen opgenomen met aangeboren aandoeningen te denken aan stofwisselingsziekten waar met regelmaat ook een vorm van epilepsie aanwezig is. Ook komen er vaak kinderen met een psychomotore retardatie.
  • Zieke zuigeling: Prematuur geboren kinderen die moeten groeien en leren drinken, zuigelingen met meerdere hoog complexe aandoeningen. De zorg bestaat uit het verplegen en verzorgen  van zuigelingen en het begeleiden van de ouders tijdens deze periode. Eerste kinderen van ouders verlenen wij kraamzorg.
  • Kinderlongziekten:Kinderen opgenomen met een chronische longziekten zoals Astma en Cystic fibrose. Verder allerlei verschillende ziekten en of aandoeningen aan de longen zoals bijvoorbeeld een klaplong welke behandeld moet worden met een thoraxdrain.
  • Sociale pediatrie: Kinderen worden met een sociaal of psychisch probleem, bijvoorbeeld kinderen met Anorexia Nervosa. Ook verplegen wij kinderen die opgenomen zijn i.v.m. verwaarlozing en/of mishandeling.
  Kwaliteit staat hoog in het vaandel op M4VA,  wij zijn de pilotafdeling voor Prosa. Prosa is een manier waarbij wij de patiënt positief benaderen bij “vervelende” handelingen of situaties zodat veel stress en een evt. trauma voorkomen kan worden. Verder wordt er binnen de BKZ grootschalig opgeleid. Wij werken met een Leerwerkunit waarin kinderverpleegkundigen uit de zorg gepland worden om samen met een aantal studenten en/of stagiaires de zorg te verlenen, op deze manier creëren we een veilig leerklimaat op M4VA.

  Al met al een afwisselende afdeling waar met veel plezier gewerkt wordt door alle verschillende disciplines.
   

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact  met ons opneemt als je vragen hebt.

Theresa Laanstra
Hoofdverpleegkundige M1