Werken Als 

IC Neonatologie verpleegkundige

Als IC Neonatologie verpleegkundige voer je specialistische zorg uit bij pasgeborenen in een hoog complexe setting. Geen dag is hetzelfde op de IC Neonatologie. We vertellen je graag meer over het werken op deze afdeling

Werken op de Intensive Care Neonatologie

De Intensive Care Neonatologie (ICN) van het UMCG is één van de 9 ICN afdelingen in Nederland. In Noord-Nederland heeft de ICN een grote regionale functie voor de drie noordelijke provincies en daarbuiten als het gaat om cardiologische en chirurgische zorg. De ICN is onderdeel van het Beatrix Kinderziekenhuis (BKZ). Op de ICN wordt derdelijns zorg verleend door een gespecialiseerd team.

De ICN biedt 24 uur per dag intensieve zorg aan prematuren met een zwangerschapsduur vanaf 24 weken en zieke pasgeborenen van wie één of meerdere vitale lichaamsfuncties bedreigd zijn en waarbij alle mogelijke lichaamsfuncties bewaakt, ondersteund en/ of overgenomen worden, pasgeborenen die cardiologische en abdominale chirurgische zorg nodig hebben en pasgeborenen met andere aangeboren afwijkingen.

De afdeling beschikt over 22 opname bedden voor IC en post-IC zorg, zestien 1-persoonskamers en drie kamers voor de opvang van tweelingen. Ouders zijn altijd welkom op de afdeling en worden betrokken bij de zorg voor hun kind. Op de afdeling verzorgen wij kwetsbare pasgeborenen en zijn extra gevoelig voor infecties. 

Voor deze funtie is het belangrijk dat je flexibel bent, snel kunt schakelen in acute situaties en dat je een analytische en probleemoplossend denkvermogen hebt waarbij klinisch redeneren onmisbaar is.

Bekijk hier het Instagramaccount van de IC Neonatologie. 

 • Op de ICN wordt 24 uurs zorg geleverd, dat betekent dat er altijd een gespecialiseerd team aanwezig is om voor de pasgeborenen te zorgen. Op de ICN werkt een gedreven team met enthousiaste verpleegkundigen en artsen. Het team bestaat uit meer dan 100 medewerkers en bestaat uit: hoofdverpleegkundigen, regieverpleegkundigen, praktijkopleiders, ICN verpleegkundigen, ICN verpleegkundigen in opleiding (i.o.), leercoaches, verpleegkundig specialisten, research verpleegkundigen, neonatologen, (kinder)artsen, medisch technische dienst, zorgassistenten en medewerkers medische administratie. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met overige disciplines waaronder chirurgen, cardiologen, endocrinologen en paramedische zorgverleners, zoals lactatiekundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, medisch maatschappelijk werker en muziektherapeuten.

  Afhankelijk van de zorgzwaarte verzorg je als ICN verpleegkundige 1 tot 3 patiënten. Je werkt nauw samen met de verpleegkundige specialisten en artsen/neonatologen.

 • Op de Intensive Care Neonatologie (ICN) leveren wij topklinische zorg voor een unieke zorgpopulatie. Als ICN verpleegkundige heb je een spilfunctie in de specialistische zorg voor o.a.:

  • (Extreme) prematuren vanaf 24 weken;
  • Pasgeborenen met één of meerdere bedreigde vitale functies die bewaakt, ondersteund en/of overgenomen worden;
  • Pasgeborenen die cardiologisch en abdominale chirurgische zorg nodig hebben;
  • Pasgeborenen geboren met perinatale asfyxie waarvoor therapeutische hypothermie behandeling gegeven wordt.

  Vrijwel alle specialismen komen bij ons op de afdeling voor, onder andere: cardiologie, thoraxchirurgie, abdominale chirurgie, neurologie, metabole ziekten, klinische genetica, oogheelkunde. Als team maken wij ons sterk om samen met ouders/verzorgers de meest optimale zorg te verlenen aan de ernstig zieke pasgeborene.

  De patiënten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Categorie 1 (High Care): Neonaat waarbij de vitale functies lichte mate van bewaking en ondersteuning behoeft, met voldoende reactie op de ingestelde therapie.
  • Categorie 2 (IC stabiel): Neonaat waarbij één of meerdere vitale functies intensieve bewaking en ondersteuning behoeft of waarbij de vitale functies overgenomen moet worden, met voldoende reactie op de ingestelde therapie.
  • Categorie 3A (IC instabiel): Neonaat waarbij meerdere vitale functies intensieve bewaking en ondersteuning en/of volledige overname behoeven, waarbij 1 of meerdere vitale functies onvoldoende reageren op de ingestelde therapie.
  • Categorie 3B (IC instabiel): Neonaat waarbij meerdere vitale functies intensieve bewaking en ondersteuning en/of volledige overname behoeven, waarbij 1 of meerdere vitale functies onvoldoende reageren op de ingestelde therapie. Waarbij verpleegkundige zorg 1 op 1 noodzakelijk is.
 • Een paar keer per week is er een klinische les of een instructie. Eén keer per jaar wordt er een lesdag voor ICN verpleegkundigen georganiseerd waar verschillende onderwerpen aan bod komen.

  Jaarlijks organiseert de afdeling een landelijk verpleegkundig symposium. Op de afdeling zijn verschillende werkgroepen waar ICN verpleegkundigen aan deelnemen. Voor leercoaches en werkbegeleiders worden bijeenkomsten en scholing georganiseerd. ICN verpleegkundigen kunnen deelnemen aan diverse symposia, opleidingen of cursussen.

  Na het behalen van de opleiding IC Neonatologie verpleegkundige zijn er doorgroei mogelijkheden binnen de afdeling (o.a. verpleegkundig specialist).

 • Het UMCG heeft een opleidingsfunctie. Op de ICN afdeling worden gediplomeerde verpleegkundigen opgeleid tot gespecialiseerde ICN-verpleegkundigen, artsen opgeleid tot kinderartsen en kinderartsen opgeleid tot neonatologen. Dit gebeurt allemaal veilig en gecontroleerd waarbij, indien nodig, supervisie is gegarandeerd.

  Als ICN verpleegkundige i.o. werk je binnen de leerwerkafdeling. Je wordt gecoacht door een ervaren ICN-verpleegkundige/leercoach. Deze ICN verpleegkundige is een gecertificeerd leercoach en is tijdens de dienst volledig beschikbaar om jou als ICN professional in opleiding (PIO) te ondersteunen en te begeleiden.

  Het praktijkdeel van de ICN opleiding wordt op de ICN afdeling gevolgd op de leerwerkafdeling. Dit is een gekaderd deel van de afdeling waar ICN verpleegkundigen i.o. zorg kunnen leveren in een verantwoorde en veilige omgeving.

 • De opleiding tot ICN verpleegkundige start twee keer per jaar in januari en september. Voordat je deze opleiding kunt volgen heb je de opleiding tot kinderverpleegkundige, IC (volwassenen/kind), SEH- of ambulanceverpleegkundige gevolgd. Als je geen kinderverpleegkundige of IC-, SEH- of ambulanceverpleegkundige bent volg je eerst de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige, of een verkort traject, afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring.

  De vervolgopleiding kinderverpleegkundige duurt 13 maanden, je begint met 3 maanden voorwerken en bent werkzaam op een kinderafdeling in het Beatrix Kinderziekenhuis. De duur van het verkorte traject is afhankelijk van vooropleiding en ervaringen. Tijdens het verkorte traject ben je werkzaam op de ICN.

  De eerste maanden op de ICN ben je boventallig, het aantal maanden is afhankelijk van vooropleiding en ervaringen. Na het voorwerken start je met de opleiding tot ICN verpleegkundige. Op de werkvloer begint de ICN verpleegkundige in opleiding (i.o.) met de zorg voor laag complexe patiënten (high care), gedurende de opleiding wordt toegewerkt naar hoog complexe patiënten (stabiele en instabiele IC). Als ICN verpleegkundige i.o. werk je binnen de leerwerkafdeling. Je wordt gecoacht door een ervaren en deskundige ICN verpleegkundige/leercoach.

  De theorie wordt gegeven door het Wenckebach Instituut en sluit goed aan op wat een IC verpleegkundige i.o. moet weten. De opleiding is erkend door het College van Ziekenhuisopleidingen (CZO). Voor meer informatie bekijk onze onderwijspagina voor ICN verpleegkundigen

  Marlous vertelt je graag meer over haar ervaringen als leerling op de IC Neonatologie.

 • Op dit moment zijn er 2 verpleegkundig specialisten werkzaam op de IC Neonatologie. Vanaf September 2022 zal het team met 2 verpleegkundig specialisten in opleiding versterkt gaan worden. De VS levert een positieve inbreng in de organisatie en kan vakkennis op een prettige en begrijpelijke wijze overbrengen naar andere betrokken zorgprofessionals. De VS is in staat om zowel naar de ziekte / zorgprobleem te kijken als naar de patiënt/ mens in zijn context en hanteert daarbij een breed en holistisch perspectief.

  Het takenpakket van de VS bestaat uit meerdere aspecten. Naast het uitvoeren van protocollaire medische zorg, het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van technische zorg ( zoals het inbrengen van lijnen, intuberen), is de VS ook een continue factor op de afdeling, waardoor de continuïteit van zorg zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Vooral voor ouders is dit prettig omdat zij vaker een ‘vast’ gezicht zien. Daarnaast werkt de VS in zeer nauw contact, samen met de medisch specialisten en coördineert de zorg. De verpleegkundig specialist maakt de verbinding tussen het verpleegkundige en het medische vak.

  Naast de zorg voor de patiënten houdt de VS zich ook bezig met scholing/onderwijsmomenten voor zowel het eigen verpleegkundig team als buiten de afdeling. Tevens begeleid de VS co- assistenten en A(N)IOS die nieuw op de afdeling komen.

  Daarnaast is de VS verantwoordelijk om eigen deskundigheid bij te houden door zelf scholingen bij te wonen, te participeren in werkgroepen, beroepsgroepen. Tevens voert de VS wetenschappelijk onderzoek uit. Dit kan zowel een door henzelf geïnitieerd onderzoek zijn, als wel in een uitvoerende rol.

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt.

Nelly Hoekstra
Verpleegkundig hoofd IC Neonatologie