Werken bij het

Universitair Centrum Psychiatrie

Bij het UCP werk je mee aan baanbrekende verbeteringen in de psychiatrie

Bij het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) werk je bij hét expertisecentrum op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Noord-Nederland. In het UCP werk je samen met 550 betrokken en gedreven collega’s aan hoogstaande psychiatrische diagnostiek en behandeling in een open en hartelijke sfeer. Ons aanbod is klinisch en ambulant, met diverse specialisaties en samenwerkingen binnen en buiten het UMCG en de regio. Als medewerker ben je direct of indirect betrokken bij patiëntenzorg, opleiding en onderwijs met als gezamenlijk doel om de prognose van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen te verbeteren en jonge professionals op te leiden in ons vak. 

Bij veel van onze patiënten is er sprake van complexe problematiek. Zij hebben onvoldoende baat gehad bij een reguliere GGZ-behandeling of hebben een lichamelijke aandoening die interfereert of samenhangt met hun psychische klachten. Het UCP biedt een compleet zorgaanbod aan volwassenen en ouderen met de volgende aandoeningen: 

 • Stemmings- en angststoornissen; 
 • Psychotische stoornissen; 
 • Acute psychiatrische aandoeningen;
 • Psychiatrische stoornissen specifiek bij ouderen; 
 • Combinaties van psychiatrische en lichamelijke aandoeningen; 
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK).

Bij het UCP verleggen we grenzen en zetten we onderzoek en innovatieve behandelingen in om deze patiënten te helpen met een passend behandelaanbod. Jouw nieuwsgierigheid, ideeën en initiatieven zijn welkom om die missie te realiseren, in een multidisciplinaire omgeving waar de inhoud centraal staat. 

In 2024 zal het UCP verhuizen naar een prachtig nieuw gebouw dat direct is verbonden met het centraal medisch complex van het UMCG. 

Video bekijken Scannen
 • Als je jouw bijdrage in de GGZ breder wilt trekken dan is het UCP de juiste organisatie voor jou. Je werkt in een dynamische en universitaire werkomgeving waarin je continu wordt uitgedaagd om patiënten met een complexe psychische aandoeningen een passende behandeling en begeleiding te bieden. Je krijgt veel ruimte om hier zelf vorm aan te geven, onderzoek te doen en kennis uit te dragen, in nauwe samenspraak met collega’s uit zorg, onderzoek en onderwijs.

  Vind je jouw ontwikkeling als GGZ professional belangrijk? Dan kun je bij het UCP je expertise vergroten. We bieden een breed palet aan bij- en nascholingen. En er zijn mogelijkheden om klinische behandelingen te combineren met wetenschappelijk onderzoek, met als doel om behandelingen te innoveren. Daarnaast bouw je een enorm netwerk op door nauwe samenwerking met onze omringende GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten.

 • In het UCP treed je de patiënt met open blik tegemoet. Je zorgt voor een optimaal behandelklimaat, waarin ook de naasten en familie van de patiënt een belangrijke rol vervullen. Je ‘ziet’ de patiënt en weet hem/haar juist te bejegenen. Je geeft de patiënt de ruimte om in de behandelkamer samen te beslissen. Daarbij creëer je een open, hartelijke sfeer waarbij de patiënt zich prettig voelt.  
  Je werkt multidisciplinair samen rondom de behandeling van de patiënt, zowel binnen het UCP als met collega’s uit het UMCG. Zo zorg je samen voor een goed afgestemde behandeling voor de patiënt.  

Meer weten?

Wil je meer weten over de vele mogelijkheden die het UCP biedt voor jouw carrière? Neem dan contact op met Ciska Moll, [email protected], 06-25649299.