Werken als

IC kinder verpleegkundige

Wij vertellen je graag meer over het werken als IC kinderverpleegkundige in het Beatrix Kinderziekenhuis.

Werken op de Kinder IC

De Kinder IC van het UMCG is één van de 7 Kinder IC’s van Nederland. De Kinder IC heeft in Noord Nederland een grote regionale functie.  Kinderen uit de noordelijke provincies, die intensieve zorg nodig hebben zijn aangewezen op het UMCG. Dit betekent dat er kinderen uit Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel  bij ons worden opgenomen. Het UMCG is expertise centrum voor kinderen met pulmonale hypertensie en als enige in Nederland het centrum voor kinderen met levertransplantaties.

We willen kinderen en hun ouders de beste en meest professionele intensieve zorg en behandeling bieden in een zo prettig mogelijke omgeving. Ouders zijn op de Kinder IC altijd welkom. Zij worden als de situatie dat toelaat door de verpleegkundige betrokken bij de zorg. Ze kunnen dichtbij hun kind zijn en overnachten in het Ronald Mc Donald huis. In een enkel geval hebben ouders de mogelijkheid om te overnachten bij hun kind of op de ouderkamer van de Kinder IC. Ouders worden regelmatig bijgepraat over de situatie van hun kind door een  intensivist. Voor ouders die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen wordt voor deze gesprekken een tolk geregeld.

Op de Kinder IC werkt een gedreven  team met enthousiaste verpleegkundigen en artsen. Het team van de ICK bestaat uit  meer dan 100 medewerkers en bestaat uit: IC kinderverpleegkundigen en IC kinderverpleegkundigen in opleiding , ventilation practitioners (VP), kinderintensivisten, fellows, kinderartsen i.o., assists, pedagogisch medewerkers en medewerkers medische administratie. Verder werken we  ook intensief samen met maatschappelijk werk, fysiotherapie, geestelijk verzorging en alle ondersteunende diensten binnen het UMCG.

 • Op de Kinder IC werkt een gedreven  team met enthousiaste verpleegkundigen en artsen. Het team van de ICK bestaat uit  meer dan 100 medewerkers en bestaat uit: IC kinderverpleegkundigen en IC kinderverpleegkundigen in opleiding , ventilation practitioners (VP), kinderintensivisten, fellows, kinderartsen i.o., assists, pedagogisch medewerkers en medewerkers medische administratie. Verder werken we  ook intensief samen met maatschappelijk werk, fysiotherapie, geestelijk verzorging en alle ondersteunende diensten binnen het UMCG.

  Als IC kinderverpleegkundige voer je specialistische zorg uit bij (beademde) kinderen in een hoog complexe setting. Dit vergt flexibiliteit en een groot analytisch en probleemoplossend denkvermogen. Goed kunnen klinisch redeneren is hierbij onmisbaar.
  Naast hoog complexe IC-zorg verleen je zorg aan beademde kinderen met een chronische aandoening, wat weer heel andere uitdagingen met zich meebrengt.
   

 • De afdeling biedt zorg aan kinderen  met bedreigde “vitale” functies. Alle mogelijke lichaamsfuncties kunnen worden bewaakt, ondersteund of  overgenomen. Ziektebeelden die op de afdeling regelmatig voorkomen zijn: 
  • Transplantaties; lever en longen
  • Kindercardiologie/kindercardiochirurgie
  • Kinderneurologie/kinderneurochirurgie
  • Kindernefrologie/dialyse
  • Kinderchirurgie
  • Traumatologie
  • Kinderorthopedie
  • Kinder-KNO/tracheacanules, waarvoor nauwe samenwerking met het Centrum voor Thuisbeademing van het UMCG
  Werken op een intensive care vereist teamwork van alle disciplines die er werken. Op de Kinder IC werken we graag met elkaar samen en zijn we goed op elkaar ingespeeld om de beste resultaten te bereiken voor de zieke kinderen.
 • De opleiding tot Kinder IC verpleegkundige start twee keer per jaar in januari en september. Voordat je deze opleiding kunt volgen moet je de opleiding tot kinderverpleegkundige hebben gevolgd of al een volwassen IC opleiding hebben gedaan. Als je geen kinderverpleegkundige of IC-, SEH- of ambulanceverpleegkundige bent moet je eerst de opleiding tot kinderverpleegkundige doen. Dat kan als je solliciteert voor het leertraject tot IC kinderverpleegkundige. Je begint dan op een kinderafdeling in het Beatrix Kinderziekenhuis met voorwerken en volgt de opleiding tot kinderverpleegkundige, deze duurt 13 maanden. Na het behalen van je diploma Kinderverpleegkundige, begin je met voorwerken op de KinderIC. Dit duurt ongeveer 6 maanden, daarna start je met de opleiding tot IC kinderverpleegkundige.

  De opleiding tot IC kinderverpleegkundige duurt in totaal 18 maanden. Op de werkvloer begint de IC kinderverpleegkundige in opleiding met de zorg voor laag complexe patiënten, gedurende de opleiding wordt toe gewerkt naar hoog complexe patiënten. Uiteraard altijd onder deskundige begeleiding van een gediplomeerd ICK verpleegkundige. 

  De theorie wordt gegeven door het Wenckebach Instituut en sluit goed aan op wat een IC verpleegkundige in opleiding moet weten. De opleiding is erkend door het college van Ziekenhuisopleidingen (CZO).
  Bij het starten op de KinderIC wordt je eerst ingewerkt bij kinderen die niet aan de beademing liggen, maar (nog) niet stabiel genoeg zijn om naar de kinderafdeling te kunnen. De tijd hiervan is afhankelijk van je vooropleiding. Daarna wordt je ongeveer 3 maanden ingewerkt bij kinderen die stabiel zijn aan de beademing. Tijdens de inwerkperiode ben je boventallig, na de inwerkperiode niet meer. Na de inwerkperiode start de opleiding. Tijdens de gehele opleiding worden er twee werkbegeleiders aan jou toegewezen.

  De opleiding tot IC kinderverpleegkundige duurt 18 maanden. De theorie wordt gevolgd bij het Wenckebach instituut. De opleiding is opgedeeld in twee gedeelten van ongeveer 9 maanden, namelijk VH1 waarbij je zorgt voor het stabiele kind op  de IC en VH2 waarbij je zorgt voor de instabiele kinderen op de IC. De theorie van module VH2 is een landelijke module waarbij je les krijgt van de opleidingsinstituten van de verschillende academische centra. Deze lesdagen zijn 2 aaneengesloten dagen bij 1 opleidingsinstituut.  Als de situatie het toelaat heb je dan soms ook de mogelijkheid om even op de  KinderIC van een ander UMC te kijken!

  In de module VH1 behandel je de complexe zorg voor de neonaat en/of het kind. Het observeren, bewaken en ondersteunen van de vitale functies van de zieke pasgeborene en/of het kind staat hierbij centraal. 
  De module VH1 is generiek. Dit betekent dat het onderwijs aan verschillende beroepsbeoefenaren uit het werkveld van zowel de HCN/ICN als de HCK/ICK gezamenlijk aangeboden wordt. In deze module zal het accent liggen op het aanbieden van kennis en methodiek. Het hebben van een goede theoretische basis is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van het kind en de gevolgen hiervan voor het handelen. Je leert de te verlenen zorg theoretisch te onderbouwen. Methodiek geeft richting aan je handelen en helpt om theoretische kennis betekenis te geven in de beroepspraktijk. 
  In deze module staat -voor zover je daarover kunt spreken- de basiszorg voor het kind op de HCN/ICN en HCK/ICK centraal. Het betreft een algemene benadering van gezondheidsproblemen op een IC. Vanuit een herkenbare casus worden diverse theoretische onderwerpen methodisch behandeld. 
  Door een methodische benadering krijg je handvatten om te kunnen handelen. Hierdoor beklijft het beter. Daarnaast wordt kennistekort inzichtelijk. Dat stelt jou in staat om je eigen leerproces blijvend te sturen, nu en in de toekomst. (Wenckebach Instituut, module VH1)

  Het landelijke onderwijs, module VH2,  is ontworpen op basis van de specifieke expertise van de verschillende UMC’s. De UMC’s zijn kenniscentra waar op basis van de laatste ‘gouden standaard’ (EBP/BP) topklinische zorg wordt geleverd. Om tot een krachtige leeromgeving voor studenten te komen wordt tijdens de lesdagen gebruikt gemaakt van de expertise uit deze topklinische beroepspraktijk.

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact  met ons opneemt als je vragen hebt.

Margreet Ravensbergen, Rosalie Brandsma en Beanca de Jong
IC kinderverpleegkundigen en praktijkopleiders KinderIC