UMCG

Wall of Nursing

In 2018 richtten vier verpleegkundigen van het UMCG het Verpleegkundig Platform op. Ze willen gezamenlijk de krachten bundelen en streven naar meer zeggenschap, ontwikkeling en verbinding voor alle verpleegkundigen in het UMCG. Inmiddels heeft het Verpleegkundig Platform 55 leden en werken ze nauw samen met de Verpleegkundig Advies Raad (VAR). Wat drijft onze verpleegkundigen en waar willen ze naar toe? De ontwikkelingen, acties en wensen zijn gebundeld en tot leven gebracht in de Wall of Nursing.

Toen

2018


 
 • Start van de verpleegkundige beweging
  Het verpleegkundig platform wordt opgericht. Vier verpleegkundigen nemen het initiatief om meer zeggenschap, ontwikkeling en verbinding te creëren voor alle verpleegkundigen in het UMCG.
 • Van zure citroenen limonade maken
  Er worden startbijeenkomsten op afdelingen georganiseerd om te inventariseren welke onderwerpen er spelen. Van zure citroenen naar limonade en piloot in eigen vliegtuig: welke kansen kunnen wij benutten als verpleegkundige?
 • Social media
  Start Facebook en Instagram: we laten het mooie vak van verpleegkundige zien!
 • Nieuwe medewerkers
  Het platform sluit zich aan bij de introductiedag van nieuwe medewerkers in het UMCG en organiseren koffie-uurtjes voor nieuwe medewerkers.
 • Eilandjes
  We verbinden de verschillende afdelingen (eilandjes). Verpleegkundigen (pioniers) sluiten zich aan bij het Verpleegkundig Platform en pakken samen projecten op.

2019


 
 • Verpleegkundige stem
  De verpleegkundigen binnen het UMCG laten van zich horen. Er worden congressen, startbijeenkomsten en pioniersbijeenkomsten georganiseerd.
 • USA
  We maken een reis naar Magnet hospitals in Amerika. We laten ons inspireren. 
 • Bruggen gemaakt tussen de eilanden
  Het Verpleegkundig Platform wordt versterkt door onze collega’s in het Beatrixoord en Beatrix Kinderziekenhuis.
 • Moderne technieken
  De komst van het elektronisch patiënten dossier (EPD) en Computer On Wheels (COWS).
 • Activiteiten
  Er worden meer activiteiten georganiseerd door verpleegkundigen: startbijeenkomsten, dag van verpleging, congressen etc.
 • Start lijn high care
  De patiëntenzorg wordt complexer. Met de high care cursus krijgen verpleegkundigen de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Nieuwe medewerkers
  Nieuwe medewerkers krijgen een warm welkom. We voelen ons trots om in het UMCG te werken.

2020


 
 • Wij! in de spotlight
  Door de pandemie komt het beroep verpleegkunde in de spotlight te staan. Er wordt voor ons geklapt.
 • Transparantie in de organisatie
  De organisatie wordt transparanter. Verpleegkundigen laten hun stem horen. Er worden medezeggenschapsessies georganiseerd door de VAR en het Verpleegkundig Platform.
 • Zorgzwaartemeting
  Voor verpleegafdelingen is er een generiek systeem om de zorgzwaarte in kaart te brengen, hierdoor wordt de zorgzwaarte per afdeling duidelijker.
 • IC-verpleegkundige – (verpleegkundige-niet-in-opleiding)
  VNIO Verpleegkundigen ondersteunen de IC-verpleegkundigen en zorgen samen voor de patiënt om de benodigde zorg te bieden.
 • EPIC-Mobiel
  Op de verpleegafdelingen wordt de EPIC mobiel geïmplementeerd: een werkmobiel die gekoppeld is aan het patiëntendossier. Hierdoor is de informatie makkelijker en sneller beschikbaar.
 • Gelijkwaardige samenwerking
  Er is een gelijkwaardige samenwerking tussen arts en verpleegkundige. Samen leveren we de optimale zorg voor de patiënt.

Toekomst

2021


 
 • Nursing councils
  Er worden Nursing Councils opgericht. In de Nursing Councils zitten verpleegkundigen die de verpleegkundige beroepsgroep vertegenwoordigen. Ze bespreken onderwerpen over het verpleegkundig beroep. Verpleegkundige geven input en hebben beslisrecht.
 • Shared decision making
  Samen met de patiënt en familie worden er beslissingen gemaakt over diagnostiek, behandeling, beleid en nazorg. Er wordt maatzorg geleverd die het beste past bij de patiënt.
 • Verpleegkundige kracht
  Als verpleegkundigen in het UMCG tonen we lef en zijn we trots. We zien kansen en zetten dit om in acties. Hierbij zijn wij ondernemend en initiatiefrijk. We staan voor ons vak en denken mee over zorg gerelateerde onderwerpen in de organisatie. We tonen hierin leiderschap en werken samen.
 • Verpleegkundige hoogleraar verplegingswetenschappen en onderwijs
  Er is een verpleegkundige hoogleraar Verplegingswetenschappen en Onderwijs aangesteld.
 • Oprichting NVONN: Netwerk verpleegkundig onderzoek Noord-Nederland 
  Verpleegkundigen met interesse voor Wetenschappelijk Onderzoek verenigen zich. Samen blijven wij ons ontwikkelen. We werken naar meetbare zorg: het inzichtelijk maken van het effect van verpleegkundig advies, voorlichting, observaties en interventies.
 • Bruggen tussen de eilanden
  Er wordt meer samengewerkt tussen afdelingen en kennis wordt gedeeld. Er wordt ondersteuning geboden waar nodig.
 • Start lijn Evidence Based Practice (EBP)
  De verpleegkundigen blijven zich ontwikkelen met als wens op elke afdeling één of meer verpleegkundige onderzoekers. Steeds meer afdelingen richten EBP werkgroepen op om de kwaliteit van zorg te vergroten.
 • Start lijn leergang leiderschap
  Verpleegkundigen kunnen zich hierdoor beter positioneren in de organisatie.

2022

 • Alle disciplines: samen voor de patiënt
  Iedereen werkt samen om topzorg te kunnen leveren aan de patiënt.
 • De klusser
  Om goede zorg te kunnen verlenen is de omgeving waarin gewerkt wordt belangrijk. Goede technologische infrastructuur, een gebouw dat meegroeit met de tijd en voldoende ruimte voor familiezorg zijn essentieel.
 • Trots om in het UMCG te werken
  De verpleegkundige in het UMCG kan zich ontwikkelen en haalt energie uit het werk, dit trekt andere verpleegkundigen aan. Verpleegkundigen willen werken bij het UMCG en patiënten willen door ons de beste zorg ontvangen.
 • Verpleegkundige in de Raad van Bestuur
  De verpleegkundige is vertegenwoordigd in de organisatie, heeft een stem en draagkracht.
 • Transmurale zorg
  Er wordt samengewerkt met andere zorgorganisaties en in de keten om de optimale zorg voor de patiënt te bieden. We leren van elkaar en delen goede ideeën.
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina.