De 10 dimensies

Visie Verpleegkunde

Wat betekent verplegen in het UMCG in de ogen van onze verpleegkundigen? Die vraag beantwoorden de verpleegkundigen zelf in het nieuwe visiedocument.
Met de tien dimensies laten ze zien waar ze voor staan, hoe ze werken en wat hun kijk is op de zorg en de patiënt.

De UMCG-verpleegkundige...
 • “Ik zie de patiënt als mens, begrijp wat hij nodig heeft. Ik streef naar de best mogelijke zorg op maat”

  Verpleegkundigen in het UMCG richten zich op het functioneren van de patiënt in de breedste zin van het woord. Alle levensaspecten zijn van belang: van dagelijks functioneren, leefstijl, voeding en persoonlijke hygiëne tot en met meedoen, kwaliteit van leven en zingeving. Aandacht voor iemands naasten, werk en sociale omgeving hoort daar bij. Wij zien de hele mens in zijn context. Dat is de essentie van ons vak.
 • “Ik stem de zorg af met alle disciplines en kom op voor de belangen van het kind én het gezin”

  We hebben veel en intensief contact met de patiënt en zijn naasten. We kennen de patiënt, zijn situatie en zijn lichamelijke en psychosociale conditie. Die kennis brengen we in tijdens het multidisciplinair overleg. Zo dragen we eraan bij dat de patiënt centraal staat in het zorgproces. Hier zijn altijd zorgverleners met verschillende disciplines bij betrokken, zoals artsen, verpleegkundig specialisten, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en fysiotherapeuten. Wij schakelen hen waar nodig in, altijd in samenspraak met de patiënt.
 • “Als verpleegkundige sta ik naast de patiënt en versterk ik zijn proces”

  Wij zijn ons bewust van hoe waardevol eigen regie is voor de patiënt en zijn naasten. We laten de regie van het zorgproces daarom zoveel mogelijk bij de patiënt. Wat vindt de patiënt? Waar is hij bang voor? Wat vindt hij belangrijk gedurende de opname of behandeling? Wij zijn getraind om het gesprek over de zorg in de breedte en diepte te kunnen voeren. We helpen de patiënt te denken in mogelijkheden. Met voorlichting en educatie geven we de patiënt en zijn naasten kennis om op basis daarvan belangrijke beslissingen te kunnen nemen. We zijn een gids voor de patiënt, niet de professional die voor de patiënt beslist.
 • “De UMCG verpleegkundige helpt mensen om langer gezond en actief te blijven”

  Vaak hebben we te maken met ernstige zieke mensen, chronisch zieken en mensen die niet meer beter worden. Bijna altijd is er sprake van meerdere aandoeningen en kunnen er andere problemen spelen die herstel in de weg staan. Onze aandacht voor ‘gezond en actief’ sluit daarom altijd aan bij de situatie en mogelijkheden van de individuele patiënt en zijn naasten. We voeren bijvoorbeeld motiverende gesprekken over medicijngebruik en leefstijl of oefenen met gezond bewegen. Samen verkennen we wat er mogelijk is en hoe.
 • “Ik bied complexe verpleegkundige zorg. Dit zorgt voor uitdagingen en vraagt flexibiliteit, creativiteit en een goede samenwerking”

  Complexe verpleegkundige zorg bieden is voor ons dagelijks werk. We zien patiënten met relatief zware en vrijwel altijd meerdere gezondheidsproblemen. De medisch-technische handelingen die hierbij komen kijken eisen steeds meer verantwoordelijkheid én klinische en technologische kennis. Maar complexe verpleegkundige is meer dan ziekte alleen: wij richten ons op de hele mens. Vaak is er sprake van bredere problematiek. Patiënten zijn bijvoorbeeld eenzaam, hebben financiële problemen of ervaren stress. Ook werkdruk en heftige gebeurtenissen maken de zorg complex. Als verpleegkundige moet je dan ook sterk in je schoenen staan. Het UMCG heeft hier oog voor. Er worden communicatie- en weerbaarheidstrainingen aangeboden. Ook is er altijd ruimte om een nare of moeilijke situatie te bespreken. Zo zorgen we ervoor dat incidenten niet onder je huid kruipen.
   
 • “Door op een gelijkwaardige manier samen te werken, komen we tot de beste zorg voor de patiënt. Ik ben hierin een onmisbare schakel.”

  Een gelijkwaardige samenwerking van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners met de patiënt en zijn naaste is cruciaal voor de complexe zorg die we in het UMCG bieden. Want kwaliteit van zorg maken we met elkaar. Elkaar als teamgenoten aanspreken als het beter kan, hoort daarbij. Vanuit wederzijds vertrouwen en respect. Wij stralen in het UMCG en daarbuiten uit dat we een belangrijke eigen professionele inbreng hebben in het zorgproces en dat onderbouwen we met onderzoek. We weten andere disciplines te vinden en vice versa.
 • “Opleiden is een groot onderdeel van mijn werk. Ik vind het geweldig om anderen dit prachtige vak te leren”

  Verpleegkundigen in het UMCG zijn ambitieus: we willen topkwaliteit bieden. We spannen ons in om onze kennis, bekwaamheden en competenties voortdurend te laten meegroeien met de ontwikkelingen in de zorg en met wat de samenleving van ons vraagt. Niet alleen voor de patiënt maar ook om die te kunnen doorgeven aan de verpleegkundigen van de toekomst die bij ons in opleiding zijn. Het UMCG biedt veel mogelijkheden om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Ieder kan daar zijn eigen weg in kiezen.
   
 • “Ik ben trots als ik zie dat collega’s elkaar helpen en zo hun werk goed kunnen uitvoeren. Door goed om mijzelf en mijn collega’s te denken, kan ik goed voor anderen zorgen”

  Het team is de veilige omgeving waar je je als verpleegkundige kwetsbaar kunt opstellen. Op elke afdeling of poli zijn er ervaren verpleegkundigen die collega’s kunnen coachen. De organisatie biedt ook trainingen, peer support, coaching en begeleiding aan om de mentale en fysieke weerbaarheid van verpleegkundigen te vergroten. We vinden het normaal om daar gebruik van te maken. Voor iedereen is er bij heftige situaties extra aandacht en begeleiding.
 • “Ik vind het essentieel om als collega’s van elkaar te leren en ervaringen te delen om zo samen de zorg te verbeteren. Dit vraagt van mij een open houding, maar ook een kritische blik”

  Verpleegkundigen verlenen zorg en innoveren: we zijn voortdurend op zoek naar manieren om ons werk nóg beter te doen. We kijken daarom kritisch naar wat we doen, hoe we het doen en proberen steeds een stap vooruit te zetten. We brengen beschikbare kennis in kaart en wegen af of en hoe we die kennis praktisch kunnen toepassen. Als de kennis die we zoeken ontbreekt of onvoldoende aansluit bij onze praktijk, doen we zelf praktijkgericht onderzoek. Resultaten delen we met elkaar. Uiteindelijk kan dit leiden tot breed gedragen normen. En het mes snijdt aan twee kanten: we ontwikkelen onszelf ook verder: als persoon, als team en als beroepsgroep in het UMCG.
 • Tekst 10