UMCG

Verpleegkundige specialisaties 

Als je toe bent aan een nieuwe stap in je loopbaan, heb je als verpleegkundige grofweg twee hoofdkeuzes. Je blijft in het wit, of je gaat uit het wit. Het UMCG is in dit opzicht een aantrekkelijke werkgever. Eigenlijk is alles mogelijk! Op deze pagina vind je alle informatie over specialiseren; een van de mogelijkheden wanneer je graag in het wit wilt blijven.

Specialistisch verpleegkundige

Als algemeen verpleegkundige kun je specialiseren in een bepaald vakgebied, een bepaalde afdeling of een specifieke patiëntencategorie. Kenmerkend voor deze specialisaties is het leren in de praktijk. Om een opleiding te kunnen doen, heb je dan ook een relevante werkplek nodig waar je het geleerde in de praktijk brengt: een opleidingsplaats op de juiste afdeling. Hieronder vind je de opleidingen die het UMCG je biedt.
 • Basismodule Acute zorg
  De Basismodule Acute Zorg (BAZ) is een module die voorziet in de kennis die nodig is voor het behalen van de vijf generieke basis EPA’s Acute zorg. Het opleidingsstelsel waarvan dit onderwijs deel uitmaakt is/wordt vormgegeven in het project CZO Flex level.

  Cardiac Care Unit verpleegkunde
  Werken op een Cardiac Care Unit (CCU)  is werken met patiënten die vaak gedurende korte tijd, zeer intensieve behandeling nodig hebben. Dit stelt eisen aan de verpleegkundige die werkzaam is op een CCU: enerzijds snel en adequaat kunnen handelen en anderzijds oog hebben voor het onverwachtse karakter van deze opname voor de patiënt.

  Intensive Care verpleegkunde
  Een Intensive Care verpleegkundige verleent zorg aan volwassen patiënten met één of meer bedreigde vitale functies binnen de setting van een IC unit. Patiënten dus met een hoog complexe zorgvraag. Vitale functies die moeten worden bewaakt, ondersteund of worden overgenomen. De complexiteit van de zorgvraag maakt dat je werkt in een multidisiplinair team.

  Medewerker acute interventiecardiologie
  Interventiecardiologie is een specialisatie die in 23 centra in Nederland wordt bedreven. Dotteren en behandeling van hartritmestoornissen vallen bijvoorbeeld onder het specialisme interventiecardiologie. Van de medewerker interventiecardiologie wordt verwacht dat hij bij patiënten met een (snel) veranderende gezondheidstoestand adequaat kan optreden.

  Spoedeisende Hulp verpleegkunde
  Een boeiend aspect van de spoedeisende hulp is de mix van patiënten, kinderen en ouderen. Mensen die in de war zijn, mensen die iets gebroken hebben maar natuurlijk ook veel ernstiger gevallen zoals een (dreigend) infarct of een multi-trauma. De verpleegkundige Spoedeisende hulp stelt de zorgvraag en de urgentie vast

  Recoveryverpleegkunde
  Centraal voor de recovery verpleegkundige staat de zorg voor de patiënt die net is geopereerd. Het kan hierbij gaan om een patiënt na een kleine operatie maar met een zeer belastende voorgeschiedenis of om een patiënt na een grote operatie die verder min of meer gezond is.

 • Endoscopieverpleegkunde
  Je hebt als endoscopieverpleegkundige gedurende korte tijd intensief contact met je patiënt. Tijdens endoscopische onderzoeken en behandelingen maak je gebruik van geavanceerde endoscopen en specialistische apparatuur. Het vak stelt hoge eisen aan je technisch-manuele vaardigheden en aan je communicatieve vaardigheden.

  Oncologieverpleegkunde
  In de opleiding Oncologieverpleegkunde maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen. Je scherpt je vermogen tot klinisch redeneren en je ontdekt nieuwe mogelijkheden om met patiënten te praten.

  Stomaverpleegkunde
  Stomaverpleegkunde is een vak apart. Je verzorgt de voorlichting aan de patiënt en zijn familie, je bepaalt de plek waar de stoma komt en leert de patiënt en diens mantelzorgers hoe zij de stoma moeten verzorgen en je begeleidt hen bij het leren leven met een stoma

  Wondverpleegkundige
  Het werkveld van een wondverpleegkundige is dynamisch en biedt interessante uitdagingen om je verder te specialiseren. Je werkt zelfstandig of in een team en biedt wondzorg aan patiënten. Je observeert en monitort een breed scala aan wonden en stelt een behandelplan op.

  Dialyseverpleegkunde
  Dialyseverpleegkunde is een boeiend vak en volop in beweging. Je verleent hoogcomplexe zorg. Je weet alles van de apparatuur, je weet alles van nierfunctievervangende behandelingen. Bovendien ben je voor patiënten en hun naasten de steun en toeverlaat in een langdurende en vaak intensieve zorgrelatie.

  Deskundige Infectiepreventie
  De keuze voor de opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg is een keuze voor een prachtig vak. Een vak waarin je microbiologische kennis combineert met kwaliteiten als samenwerken en communicatie. Een vak waarin het draait om de preventie, opsporing en bestrijding van infecties.

 • Obstetrieverpleegkunde
  Als obstetrieverpleegkundige krijg je te maken met een afwisselend vakgebied vol uitdagingen en bijzondere situaties. De geboorte van een kind is een belangrijke transitie in het leven van de vrouw en haar omgeving. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen op het gebied van moeder en kind zorg. Deze ontwikkelingen zorgen dat ziekenhuizen steeds meer visie tonen op gezinsgerichte zorg.

  Kinderverpleegkunde
  Als kinderverpleegkundige verleen je zorg aan kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. De verschillende leeftijdscategorieën kennen hun eigen ontwikkelingsfasen. Deze diversiteit vraagt om specifieke zorg, zowel in de intra- als extramurale setting. Daarnaast neemt de complexiteit van de zorg steeds meer toe.

  Intensive care Kinderverpleegkunde
  In deze opleiding behandelen we de complexe zorg voor ernstig zieke kinderen. Het observeren, bewaken en ondersteunen en het overnemen van de vitale functies van een kind op een intensive care afdeling staan hierbij centraal.

  Intensive care Neonatologieverpleegkunde
  In deze opleiding behandelen we de complexe zorg voor de ernstig zieke pasgeborene. Het observeren, bewaken en ondersteunen en het overnemen van de vitale functies van de neonaat op een intensive care afdeling staan hierbij centraal.

 • Anesthesiemedewerker
   De anesthesiemedewerker begeleidt de patiënt bij de voorbereiding op de operatie of ingreep. Je assisteert bij het onder narcose brengen en houden van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving.

  Operatieassistent
  Een operatie is een teamprestatie. Als operatieassistent maak je deel uit van dat team. Je voert medisch-ondersteunende handelingen uit. Het vak vergt veel kennis van verschillende specialismen, zoals Algemene chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie, Urologie en KNO en de daarbij behorende operatietechnieken.

  Medewerker operatieve zorg
  Een operatie is een teamprestatie. Als medewerker operatieve zorg maak je deel uit van dat team. Je voert medisch-ondersteunende handelingen uit. Je kunt drie verschillende functies hebben: je bent omloop, je instrumenteert of je assisteert.

 • Wanneer je verpleegkundig specialist wilt worden, volg je de Master Advanced Nursing Practice. Deze opleiding kun je onder andere volgen aan de Hanzehogeschool Groningen. Ook hiervoor geldt dat een opleidingsplaats een vereiste is.