Werken als

Interne verpleegkundige

We hebben veel interne verpleegafdelingen in het UMCG. Allemaal met hun eigen specialismen en eigen dynamiek. Hier kun je meer lezen over een aantal van die afdelingen en specialismen, om je te helpen oriënteren.
 • De verpleegafdeling E4 is een onderdeel van Interne Geneeskunde en longziekten, sector A (langdurige zorg, vaten). De verpleegafdeling heeft in totaal 14 bedden, waarvan 10 bedden beschikbaar voor longziekten en 4 bedden beschikbaar voor endocrinologie. Daarnaast beschikt de afdeling over 4 jodiumsuites en 4 brachykamers. Op de afdeling E4VA vinden zowel acute als electieve opnames plaats. De patiënten hebben vaak meerdere ziektebeelden met een wisselende complexiteit. Om de optimale verpleegkundige zorg te kunnen leveren is samenwerking tussen verpleegkundigen en medici essentieel. Specialisme Interne Geneeskunde / Longziekten De Interne Geneeskunde / longziekten richt zich op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van de inwendige organen en orgaansystemen. Binnen de Interne Geneeskunde / longziekten is meestal sprake van multipathologie, waarbij stoornissen, beperkingen of handicaps elkaar sterk beïnvloeden. Dit betekent dat de gezondheidstoestand van de patiënt onverwacht kan veranderen waarbij mogelijk vitale functies worden bedreigd. De draaglast en draagkracht van de patiënt kunnen door het verloop van de ziekte ieder moment uit balans raken. Typerend voor Interne geneeskunde / longziekten is de aanwezigheid van veel onderzoeksactiviteiten, opleidingen en medische en verpleegkundige specialisaties.
 • De afdeling Hematologie is onderdeel van het UMCG Comprehensive Cancer Center (CCC). Op afdeling D1 wordt een nieuwe combinatie afdeling  gerealiseerd met klinische en dagbehandelingsbedden. Verpleegafdeling E2 (27 bedden) is een hematologisch Intensive Care en biedt intensieve zorg aan patiënten met complexe hematologische ziekten (acute leukemie, stamceltransplantatie). Op jaarbasis worden ongeveer 100 autologe en 80 allogene stamceltransplantaties verricht met verwante en onverwante donoren. Het Dagcentrum is een expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies.   Er worden patiënten behandeld met hematologische, oncologische en andere  interne aandoeningen. Het Dagcentrum heeft 22 behandelplekken, en beschikt over een biopsiekamer waar diagnostische onderzoeken en  kleine medische interventies gedaan worden,  zoals het verrichten van biopsieën en het inbrengen van Centraal Veneuze Catheters (CVC).  Het Dagcentrum is geopend van maandag tot en met  vrijdag van 8:00  tot 20:00 uur en om de  zaterdag tot 18:00 uur.
 • De afdeling Dermatologie is een academische afdeling waar doeltreffende, innovatieve en patiëntgerichte zorg wordt geboden. De afdeling kenmerkt zich door de topreferente zorgfuncties: blaarziekten, eczemen, allergie, hidradenitis suppurativa en oncologische dermatologie (waaronder Mohs-chirurgie). Daarnaast is er een breed zorgaanbod van onder meer immunotherapie, lichttherapie en chirurgie. De afdeling bestaat uit een polikliniek en een behandelcentrum waar tevens dagbehandeling plaatsvindt. Het team bestaat uit dermatologen, AIOS, verpleegkundig specialisten / consulenten, verpleegkundigen, doktersassistenten, administratief medewerkers en onderzoekers. Op de polikliniek vinden jaarlijks rond de 30.000 consulten plaats. Dagelijks zijn er meerdere algemene en specialistische spreekuren. Tegelijkertijd vinden onder andere chirurgische ingrepen plaats en zijn er zelfstandige spreekuren van verpleegkundigen (- consulenten). Je komt te werken binnen een enthousiast team van verpleegkundigen en doktersassistenten. Je werkt nauw samen met de AIOS en stafleden op de polikliniek en op het behandelcentrum. Je voert zelfstandig verpleegkundige spreekuren uit en verrichten als bijvoorbeeld lichttherapie, allergietesten en photodynamische therapie. Naast deze uitgebreide zorgtaken, valt de Rituximab behandeling binnen jou werkgebied. De afdeling Dermatologie staat bekend om zijn wetenschap en opleiding. Medewerkers krijgen volop ruimte om zich te ontwikkelen.
 • De afdeling Obstetrie beschikt over dertig bedden, vijf verloskamers en veertien wiegen. Deze zijn verdeeld over twee verpleegafdelingen: De verloskamers, L3va, met de Obstetrische High Care unit en de Kraamafdeling, K3va, met De Spil.

  Het team van K3 en L3 bestaat uit zorgassistenten, (senior) verpleegkundigen, regieverpleegkundigen en kraamverzorgenden. We werken nauw samen met de verloskundigen. Jaarlijks vinden er circa 1.500 bevallingen plaats, 38.000 poliklinische consulten, 1.000 dagbehandelingen en 3.500 ziekenhuisopnames.

  Waarom is het zo leuk om hier als verpleegkundige te werken?
  • Je bent onderdeel van een team dat volop in ontwikkeling is.
  • Verloskunde is een onvoorspelbaar specialisme met hoge pieken in de werkdruk.
  • We zijn als team actief in het  trainen van acute situaties.
  • Jezelf blijven ontwikkelen is leuk. Daarom bieden wij hiervoor volop ruimte. Een onderdeel hiervan is de Obstetrie opleiding na een voorwerktraject  en de scholing Gezinsgerichte zorg.
 • Op de D3VA krijg je te maken met verschillende specialismen, zoals longtransplantatie, longziekten, klinische immunologie, reumatologie en het centrum voor thuisbeademing. Je onderzoekt en behandelt, in samenwerking met diverse artsen en verpleegkundige specialisten, patiënten met bijvoorbeeld  COPD, longkanker, pneumonie, longembolie, SLE en tuberculose. De verpleegafdeling beschikt over 28 bedden, waarvan 6 bedden zijn onder gebracht in de Respiratory Care Unit. Hier bieden we intensieve patiëntenzorg en kunnen patiënten extra bewaakt worden, bijvoorbeeld na een longtransplantatie of tijdens het instellen van non-invasieve beademing. Afdeling D3va is tevens een leerafdeling voor stagiaires wat mede zorgt voor veel dynamiek op de afdeling.
 • Onze afdeling maakt deel uit van het Groninger Transplantatie Centrum en daar zijn wij trots op! Jaarlijks worden er op onze afdeling 200 nieren getransplanteerd met goede resultaten.  De vele ontwikkelingen in de transplantatiezorg volgen wij op de voet en hierdoor is er ook ruimte voor innovaties op de afdeling. Er worden veel studies gedaan en onze bijdrage daarin is erg belangrijk. Door deel te nemen aan werkgroepen en opleidingen zoals de transplantatieopleiding, draag je bij aan de veiligheid en kwaliteit van de afdeling. Naast de nefrologie hebben we ook  6 bedden voor het specialisme Dermatologie. Een boeiend specialisme met uiteenlopende ziektebeelden. Er komen uit heel Nederland patiënten met een blarenziekte op de afdeling, omdat wij hier het expertisecentrum voor zijn.

  Onze patiënten categorie is heel dynamisch. We hebben interne en chirurgische patiënten, jong en oud, acuut en chronisch. Hierdoor is het werk heel afwisselend en is geen dag gelijk. Collegialiteit staat bij ons hoog in het vaandel. Iedere dag beginnen we met een inventarisatie rondje om in te schatten waar en wie ondersteuning nodig heeft. We werken met een buddysysteem. Hierdoor ben je gekoppeld aan een ervaren verpleegkundige tijdens je dienst. Kennis en kunde overdragen is dan ook heel gewoon bij ons. Wij zijn een hecht en flexibel team en houden van gezelligheid.  Zo gaan wij als team ook meedoen aan de 4-mijl namens het GTC. En vergeet de  jaarlijkse BBQ niet, gezamenlijk met andere disciplines.
 • De afdeling Dialyse maakt deel uit van de afdeling Nefrologie van de Interne Geneeskunde en beschikt over elf dialysestations. De afdeling legt zich toe op diverse nierfunctievervangende therapieën, waarbij het accent ligt op de dialyse bij zorgintensieve patiënten en opgenomen patiënten van dialysecentra uit de regio. Het werken op de dialyse afdeling  wordt gekenmerkt door een dynamische sfeer, waarbij veel afwisseling geboden wordt in de zorg voor zowel chronische als acute patiënten. De afdeling biedt diverse  mogelijkheden  tot scholing, ontwikkeling en verbreding, een plek om te groeien!
 • Het UMCG Transplantatiecentrum wil zorg bieden op het hoogste niveau. Dit vraagt om hooggekwalificeerde medewerkers die maximaal presteren in een uitmuntende en effectieve werkomgeving met een continue motivatie voor verbetering.

  Voor verpleegkundigen die werken op verpleegafdelingen met transplantatiepatiënten bestaat de mogelijkheid de Vervolgopleiding Transplantatieverpleegkunde te volgen.

  Als transplantatieverpleegkundige ben je expert op het gebied van transplantatiezorg voor de patiënt en zijn naasten. Daarnaast is de transplantatieverpleegkundige de verbindende schakel tussen alle disciplines die bij transplantatiezorg betrokken zijn.

  Transplantatiezorg heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. Mede door nieuwe behandeltechnieken en mogelijkheden is de verpleegkundige zorg rondom transplantatie complexer en daarmee uitdagender geworden.
 • De verpleegafdeling E3 is een onderdeel van Interne Geneeskunde. De verpleegafdeling beschikt over 30 bedden. Ongeveer 80% van de opgenomen patiënten komt via de SEH binnen. Dat betekent dat er een grote diversiteit is aan ziektebeelden. Een deel van de patiëntenpopulatie betreft de “kwetsbare oudere patiënt”. Veelal is de zorg hoog complex van aard. De patiënten hebben vaak somatische aandoeningen, gecombineerd met psychiatrische ziektebeelden.
  Als verpleegkundige lever je een belangrijke bijdrage in het multidisciplinair behandelteam. Jouw observatie, klinische blik en bevindingen vormen belangrijke input voor het behandelplan. Daarin vinden wij het functioneren van patiënten, in de breedste zin van het woord, heel belangrijk. Zij staan centraal in ons professionele denken en doen. 

  De Interne Geneeskunde is een afdeling binnen sector A (langdurige zorg, vaten). De afdeling heeft beschikking over een aantal verschillende zorgfaciliteiten. Het specialisme richt zich op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van de inwendige organen en orgaansystemen. Daarbij is de manier van denken en de wijze van benadering gericht op het bieden van integrale patiëntenzorg vanuit een holistische visie. Binnen de Interne Geneeskunde is veelal sprake van multi pathologie, waarbij stoornissen, beperkingen of handicaps elkaar beïnvloeden. Dit betekent dat de gezondheidstoestand van de patiënt onverwacht kan veranderen waarbij mogelijk vitale functies worden bedreigd. De draaglast en draagkracht van de patiënt kunnen door het verloop van de ziekte ieder moment uit balans raken. Typerend voor Interne geneeskunde is de aanwezigheid van veel onderzoeksactiviteiten, opleidingen en specialisaties.