Werken op een 

Chirurgische afdeling

Typisch voor een chirurgische verpleegafdeling is korter patiëntcontact, omdat patiënten over het algemeen komen voor een operatie, waarna ze zodra het kan de verpleegafdeling weer verlaten. In het UMCG zijn meerdere chirurgische verpleegafdelingen, we geven hier een beeld van een aantal van deze afdelingen. 
 • Trauma-chirurgie (J2VA) is één van de vijf verpleegafdelingen van de afdeling Chirurgie. Op de verpleegafdeling Trauma-chirurgie worden patiënten opgenomen die een behandeling nodig hebben van een traumatisch letsel. Deze letsels kunnen onder andere het gevolg zijn van een verkeersongeval, geweld, sport en door ongelukken in en om huis. De doelstelling van de afdeling is het bieden van kwalitatieve goede zorg. Hierbij ontvangt de patiënt een goede behandeling van het letsel maar zo nodig ook (een 1e) begeleiding in het verwerken van het trauma. Het team van J2 staat voor kwaliteit en collegialiteit. Er is een sterke betrokkenheid bij de patiënt en de ambitie om te leren en te verbeteren. 
   
 • De verpleegafdeling Abdominale Chirurgie (A3VA) heeft een Intensieve Verpleegkundige Zorgunit (IVZ). Op de IVZ ligt de focus op de verpleegkundige zorgzwaarte en niet op de medische complexiteit. De verpleegkundige bepaalt welke patiënt op deze unit wordt opgenomen.​​​​​​

  Als IVZ verpleegkundige verleen je hoogcomplexe zorg in een optimale werkomgeving, waarbij je meer tijd hebt voor de individuele patiënt. Na een uitgebreide inwerkperiode op de verpleegafdeling word je, in overleg, opgeleid om ook te gaan werken op de IVZ.

  Het team van de IVZ op de afdeling abdominale chirurgie staat voor kwaliteit en collegialiteit. Er is een sterke betrokkenheid bij de patiënt en de ambitie om te leren en te verbeteren. Naast de directe patiëntenzorg biedt de afdeling meer dan voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen op bijvoorbeeld kwaliteitsprojecten, familiezorg of de oncologische patiënt.

  Het komende jaar zal deze verpleegafdeling verhuizen naar een andere locatie om een jaar later een volledig nieuwe afdeling in te trekken. Deze nieuwe afdeling is momenteel in ontwikkeling en zal volledig nieuw gebouwd en ingericht gaan worden. Hierbij zal gekeken worden naar toekomstgerichte zorg. Kijk jij ook vooruit en ben je graag bezig met nieuwe ontwikkelingen, dan past deze afdeling goed bij jou!
 • ​​​​​Op de afdeling Vaatchirurgie behandelen we mensen met ziektes aan de bloedvaten. Dat doen we met de nieuwste technieken en op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Samen met de andere zorgverleners die bij de behandeling van deze aandoeningen betrokken zijn, werken we aan de beste behandelresultaten voor onze patiënten.

  We richten ons op verschillende aandachtsgebieden:
   

  Obstruerend vaatlijden

  Obstruerend vaatlijden betekent dat een bloedvat vernauwd of verstopt raakt. Meestal komt dit door aderverkalking. Als een bloedvat vernauwd of verstopt is, kan het bloed niet goed door het lichaam stromen. Dit kan gevaarlijk zijn. We kunnen zo'n bloedvat dan opereren om het schoon te maken. Soms plaatsen we ook een stent.

  Aneurysmatisch vaatlijden

  Aneurysmatisch vaatlijden betekent dat een bloedvat wijder wordt. We noemen zo'n wijder bloedvat een aneurysma. Meestal komt dit ook door aderverkalking. Als een bloedvat te wijd wordt, kan het scheuren en een levensbedreigende bloeding veroorzaken. We kunnen het bloedvat opereren om zo'n scheuring te voorkomen.


  Diabetische voetproblemen

  Als iemand diabetes heeft, kunnen bloedvaatjes en zenuwen beschadigd raken. Bloed stroomt dan minder goed door benen en voeten. Sommige diabetespatiënten krijgen voetproblemen, zoals gevoelloosheid en wonden. Als het bloed niet goed meer door de voet stroomt, kan soms een operatie nodig zijn. Dit doet de vaatchirurg.


  Toegangschirurgie bij dialyse

  Als iemand met nierfalen nierdialyse nodig heeft omdat de nieren niet goed werken, is soms een operatie aan de bloedvaten nodig. Dit noemen we toegangschirurgie. Nierdialyse kan via een kunstnier of een buikspoeling.
 • Als afdeling Chirurgische Oncologie opereren wij mensen met kanker of een voorstadium van kanker en mensen met een goedaardig gezwel dat klachten geeft. We werken nauw samen met de andere zorgverleners die bij de behandeling van kanker betrokken zijn.
  Dit gebeurt binnen het UMCG Comprehensive Cancer Center.

  We behandelen vooral tumoren van:
  • het maag-darmkanaal
  • weke delen, dat is spier- en vetweefsel
  • de schildklier en bijschildklier
  • de bijnier
  • de huid
  • de borst
  • de teelbal
  • de slokdarm
  • de maag
  Een operatie is meestal bedoeld om een tumor of gezwel zo goed mogelijk weg te halen, met zo min mogelijk schade aan gezond weefsel. Een operatie kan ook bedoeld zijn om meer informatie te verzamelen, zodat we een definitief behandelplan kunnen maken. Een operatie kan de enige behandeling of 1 van de behandelingen zijn van een uitgebreider behandelplan.
   
 • Sommige chirurgische verpleegafdelingen hebben een speciale afdeling, een intensieve verpleegkundige zorgunit (IVZ). Bij het neuro-hoofdhalscluster noemen we dit neurocare.
  Deze afdelingen zijn ontwikkeld als “tussenafdeling” tussen de spoedeisende hulp/intensive care en de reguliere chirurgische verpleegafdelingen. Op de IVZ werken ervaren verpleegkundigen van de verpleegafdeling die de high care opleiding gevolgd hebben. Op deze unit worden patiënten verpleegd die meer dan de gemiddelde reguliere zorg op een verpleegafdeling nodig hebben zonder dat er sprake is van een noodzakelijke IC-opname.

  Op de IVZ worden patiënten geobserveerd maar niet bewaakt! Hierdoor ligt de focus op de verpleegkundige zorgzwaarte en niet op de medische complexiteit. De arts bepaalt niet welke patiënt op deze unit wordt opgenomen maar de verpleegkundige. Of de patiënt met ontslag kan vanaf de IC staat hierbij niet ter discussie. Opname indicaties zijn o.a: uitgebreide wondzorg, veel lijnen en drains, intensieve observatie om complicaties(zoals pneumonie) te voorkomen, activering en mobilisatie na langdurig IC verblijf. Elke patiënt is uniek en daarom wordt er ook elke dag gekeken welke afdeling op dat moment het beste voor de patiënt is.
 • In het neuro-hoofdhalscluster vind je de specialismen neurologie, neurochirurgie en hoofdhalschirurgie. De afdelingen neurochirurgie en hoofdhalschirurgie (MKA/KNO/Oogheelkunde) hebben 30 bedden beschikbaar voor chirurgische patiënten. Daarnaast komen ook 30 bedden beschikbaar voor neurologie en neurochirurgie. De specialismen gaan dus meer samenwerken. We delen namelijk ook nog de afdeling neurocare: sinds 1 oktober 2019 beschikken de afdelingen over een neurocare. Deze afdeling biedt ruimte aan patiënten die meer verpleegkundige zorg en observatie nodig hebben dan op de reguliere verpleegafdelingen geboden kan worden.
  De teams binnen het cluster
   

  Neurologie 

  Je doet hier niet alleen neurologische kennis op; er is vaak sprake van co-morbiditeit waardoor je heel breed kijkt naar patiënten. De neurologie staat garant voor een levendige dynamiek waarin veel verpleegkundige vaardigheden worden aangesproken. Ook op technisch gebied kun je als verpleegkundige hier je hart ophalen, met onder andere, monitorbewaking,  drains, tracheacanules, etc. Als eerst verantwoordelijk verpleegkundige maak jij tevens het verschil voor de patiënt en de familie. 
  Dit alles doe je samen met een  gemêleerd en enthousiast team dat open staat voor nieuwe uitdagingen en waar ruimte is voor humor. Het team is gezellig en betrokken en  organiseert regelmatig leuke uitjes.
   

  Neurochirurgie 

  De patiënten worden geopereerd vanwege aandoeningen aan het zenuwstelsel (hersenen, schedel, ruggenmerg en wervelkolom). Naast de lichamelijke zorg is er veel aandacht voor het mentale en emotionele functioneren van de patiënten en het begeleiden van de naasten van de patiënt. 
  Bij neurochirurgie zo’n 75% van de opnames gepland, omdat ze plaatsvinden na een operatie. Je bent vanuit je verpleegkundige rol betrokken bij het peri operatieve proces; je begeleidt de patiënt naar de OK, of van de PACU of IC terug naar de afdeling. 
  Als verpleegkundige op neurochirurgie heb je een dubbelrol; je bewaakt de planning van de geplande patiënt die van de OK komt, én je bewaakt het juiste moment van ontslag van de huidige patiënten.