Omdat het kan!

Afspraakbanen in het UMCG

Banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Afspraakbanen in het UMCG

Het UMCG zet zich in om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Al meer dan 130 mensen zijn in het UMCG aan het werk via de banenafspraak. Hierbij kan gedacht worden aan: medewerker lab ondersteuning, poli-assistent, ICT-medewerker of medewerker medische administratie.

Inclusieve academische zorgorganisatie

Het UMCG is de grootste werkgever van het noorden en we zien het ook als onze taak om belangrijk te zijn voor de regio. Daarbij hoort ons beleid dat we een inclusieve werkgever zijn. Als umc zetten wij ons er hard voor in om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te hebben en te houden. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ondersteunt de ambitie van het UMCG om zich te ontwikkelen tot inclusieve academische zorgorganisatie.

 • De NFU heeft een leercirkel opgericht, met deelnemers uit alle umc’s voor het delen van best practices.
 • Ook is er een website met een praktische toolbox. 

Het UMCG als duurzame en inspirerende werkgever

 • Mensgerichtheid, diversiteit en inclusiviteit zijn kernwaarden van onze organisatiecultuur: Zie de mens!
 • Het UMCG wil ruim tweehonderd banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Het UMCG heeft het standpunt om duurzaam banen te creëren voor de medewerkers uit de doelgroep banenafspraak. Inmiddels hebben meer dan 55 mensen een vast dienstverband.

 • De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is gemaakt zodat iemand met een ziekte of handicap met ondersteuning bij een gewone werkgever aan het werk kan. 
 • De doelgroep voor de extra banen is:
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;
  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);
  • Wajongers met arbeidsvermogen. Arbeidsvermogen is dat iemand bijvoorbeeld 4 uur per dag kan werken.
  • Mensen die op een Wiw-baan of ID-baan werken. Dit zijn banen die via oude regelingen tot stand zijn gekomen. De Wiw en ID-baan waren bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Mensen die een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie. En die dankzij de banenafspraak het Wettelijke Minimumloon kunnen verdienen.
 • Het doelgroepregister is een register waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. UWV beheert dit register. 
 • Het UMCG werkt samen met partners om op een duurzame manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen en te behouden binnen de organisatie. Daarnaast staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingen. 

  Gemeenten in Noord Nederland:
  Sociaal werk-leerbedrijven: Jobcoach & Re-intergratiebedrijven:
  Scholen:

  Social Return on Investment en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat het UMCG in de bedrijfsvoering rekening houdt met de maatschappelijke effecten. Social Return on investment (SROI) is als voorwaarde op te nemen in aanbestedingen. Het doel is extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het UMCG werkt hierin samen met Yacht en Randstad Participatie.

 • De coördinatie van de afspraakbanen in het UMCG is belegd bij de afdeling P&O. Voor alle interne en externe communicatie op het gebied van afspraakbanen is het loket Afspraakbanen UMCG opgericht. Het loket dient als aanspreekpunt voor onder meer afdelingen, P&O’ers, uitvoeringsinstanties en kandidaten uit de doelgroep banenafspraak.
 • Administratief medewerker
  Afdelingsassistent
  Analist 
  Archiefmedewerker
  Arts assistent
  Ass.analist
  Bewegingsagoog
  Coassistent
  Consulent onderwijs
  Dierverzorger-Biotechnicus
  Facilitair mdw.
  Frontdeskmedewerker
  Functioneel beheerder 
  Ict beheerder-ontwikkelaar 
  Ict medewerker
  Laboratorium assistent
  Logistiek medewerker
  Lrl.instrumentmaker
  Maatschappelijk werker
  Mdw.gebiedsbeheer
  Mdw.keukens
  Mdw.lab.ondersteuning 
  Mdw.medische administratie
  Mdw.receptie
  Mdw.terreinbeheer
  Medewerker facilitair LCE
  Onderwijs-Onderzoeksmdw.
  Onderzoeker
  Onderzoeksmedewerker 
  Poli assistent
  Projectmedewerker
  Promovendus
  Radiotherapeutisch lab.
  Receptionist-telefonist
  Secretaresse
  Simulatiepatient
  Stafassistent
  Verpleegkundige
  Voedingsassistent
  Zorgassistent

Collega’s vertellen

Hieronder vind je filmpjes waarin medewerkers en hun leidinggevende over hun ervaringen vertellen.

 • Neem hier een kijkje in de keuken bij medewerker Alfred en leidinggevende Frank van Informatiemanagement Bedrijfsvoering.
 • Neem hier een kijkje in de keuken bij medewerker Pieter en leidinggevende Martijn van de Medische Hulpmiddelen service. 
 • Neem hier een kijkje in de keuken bij medewerker Richard en leidinggevende Albert facilitair van het Logistiek Centrum Eemspoort.
 • Neem hier een kijkje in de keuken bij medewerker Marion en leidingevende Natascha van het hartcentrum.
 • Neem hier een kijkje in de keuken bij medewerker Carlos en leidinggevende Martijn van de Medische Hulpmiddelen Service. 
 • Neem hier een kijkje in de keuken bij medewerker Reinder en leidinggevende Alex van de Centrale Dienst Proefdieren.
 • Neem hier een kijkje in de keuken bij medewerker Mark en leidinggevende Hetty van de medische oncologie. 

Contact

Wil je meer weten over de afspraakbanen in het UMCG? Neem dan gerust contact op met het Loket Afspraakbanen UMCG:

Loket
Afspraakbanen