Omdat het kan!

Afspraakbanen in het UMCG

Banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Afspraakbanen in het UMCG

Het UMCG zet zich in om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Al meer dan 100 mensen zijn in het UMCG aan het werk via de banenafspraak. Hierbij kan gedacht worden aan: medewerker lab ondersteuning, poli-assistent, ICT-medewerker of medewerker medische administratie.

 • De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is gemaakt zodat iemand met een ziekte of handicap met ondersteuning bij een gewone werkgever aan het werk kan. 
 • De doelgroep voor de extra banen is:
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;
  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);
  • Wajongers met arbeidsvermogen. Arbeidsvermogen is dat iemand bijvoorbeeld 4 uur per dag kan werken.
  • Mensen die op een Wiw-baan of ID-baan werken. Dit zijn banen die via oude regelingen tot stand zijn gekomen. De Wiw en ID-baan waren bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Mensen die een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie. En die dankzij de banenafspraak het Wettelijke Minimumloon kunnen verdienen.
 • Het doelgroepregister is een register waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. UWV beheert dit register. 
 • Het UMCG werkt samen met partners om op een duurzame manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen en te behouden binnen de organisatie: Gemeenten in Noord Nederland: Jobcoachorganisaties:  Scholen:
 • De coördinatie van de afspraakbanen in het UMCG is belegd bij P&O/MensEnWerk. Voor alle interne en externe communicatie op het gebied van afspraakbanen is het loket Afspraakbanen UMCG opgericht. De adviseur MensEnWerk fungeert via het loket als aanspreekpunt voor onder meer afdelingen, P&O’ers, uitvoeringsinstanties en kandidaten uit de doelgroep banenafspraak.
 • Administratief medewerker
  Afdelingsassistent
  Analist 
  Archiefmedewerker
  Arts assistent
  Ass.analist
  Bewegingsagoog
  Coassistent
  Consulent onderwijs
  Dierverzorger-Biotechnicus
  Facilitair mdw.
  Frontdeskmedewerker
  Functioneel beheerder 
  Ict beheerder-ontwikkelaar 
  Ict medewerker
  Laboratorium assistent
  Logistiek medewerker
  Lrl.instrumentmaker
  Maatschappelijk werker
  Mdw.gebiedsbeheer
  Mdw.keukens
  Mdw.lab.ondersteuning 
  Mdw.medische administratie
  Mdw.receptie
  Mdw.terreinbeheer
  Medewerker facilitair LCE
  Onderwijs-Onderzoeksmdw.
  Onderzoeker
  Onderzoeksmedewerker 
  Poli assistent
  Projectmedewerker
  Promovendus
  Radiotherapeutisch lab.
  Receptionist-telefonist
  Secretaresse
  Simulatiepatient
  Stafassistent
  Verpleegkundige
  Voedingsassistent
  Zorgassistent

Collega’s vertellen

Hieronder vind je filmpjes waarin medewerkers en hun leidinggevende over hun ervaringen vertellen.

Video Carlos en Martijn 

Video Reinder en Alex

Video Mark en Hetty

Contact

Wil je meer weten over de afspraakbanen in het UMCG? Neem dan gerust contact op met de adviseur Mens&Werk:

Roxanne Webster
Adviseur Mens&Werk