UMCG als werkgever

Kernwaarden

‘Zie de mens’ is een belangrijke kernwaarde in het UMCG. Daarmee bedoelen we dat we jou vooral zien als mens, voordat we je als professional aanspreken. Met elkaar willen we succesvol bouwen aan de toekomst van gezondheid. Dat stelt eisen aan wat we doen in het UMCG, maar ook aan hoe we dat doen: aan onze cultuur. Wat waar mensen werken, ontstaat een cultuur. 

We werken samen

In het UMCG zijn we ons ervan bewust dat we in ons werk altijd onderdeel zijn van een proces, waarin we met anderen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Hierbij vertrouwen we op de volgende principes, die we de kernwaarden van onze cultuur noemen:

Veilig

We willen iedereen optimale kwaliteit en veiligheid bieden, met respect voor protocollen en richtlijnen én voor elkaar. We staan open voor suggesties en corrigeren elkaars gedrag. Fouten of incidenten bespreken we met elkaar om ervan te leren. Bij calamiteiten communiceren we open met iedereen die betrokken is en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. Met ieders persoonlijke gegevens gaan we zorgvuldig om.

Betrokken

We hebben oog voor ons eigen werk, maar ook een brede blik: we denken na over samenwerkingsmogelijkheden en over onze bijdrage aan patiënttevredenheid, Healthy Ageing en kwaliteit en veiligheid. We letten bovendien op de maatschappelijke context van ons werk. Ons gemeenschappelijk belang – vaak het welbevinden van de patiënt – gaat boven ons eigen belang.

Respectvol

We laten iedereen in zijn waarde en tonen respect voor opvattingen, rechten en eigendommen van anderen. In de samenwerking in teams zijn we gelijkwaardig, we werken vanuit vertrouwen en respecteren elkaars bijdrage en expertise. Zo vullen we elkaar aan en halen we de beste resultaten uit iedereen.

Betrouwbaar

​​​​Wij werken met publieke middelen. Daarom vinden we het belangrijk dat we altijd verantwoording kunnen afleggen over onze resultaten, aan de overheid en aan andere partijen zoals patiënten(verenigingen). We doen dat door transparant te zijn, over onze financiën en over andere bedrijfszaken zoals onze prestaties op het gebied van kwaliteit en veiligheid, informatietechnologie en patiënt- én medewerkertevredenheid. Zo ziet de buitenwereld, maar ook wij zelf, wat onze sterke punten en verbeterpunten zijn en maken we het UMCG steeds beter. 

En jij? Wat vind jij belangrijk? Passen wij bij jouw kernwaarden? Ga met ons in gesprek en ontdek of ook jij jezelf kunt zijn bij UMCG.

Extra informatie

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over het werken bij het UMCG.

Sandra Team Recruitment