Leertraject tot IC kinderverpleegkundige

32 uur per week
Salaris:
€ 2.595 - € 3.909

Reageer t/m 4 januari

Geplaatst op

Bij ons is geen dag is hetzelfde! De Kinder IC is een dynamische afdeling waar je nooit uitgeleerd raakt. We verlenen hoog complexe zorg aan patiënten van 0-18 jaar uit onze regio die intensieve zorg nodig hebben. Wil jij opgeleid worden tot IC kinderverpleegkundige binnen een uitdagende werkomgeving waar op top niveau gewerkt wordt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen

Je voert als IC kinderverpleegkundige specialistische zorg uit bij (beademde) kinderen in een hoog complexe setting. Dit vergt flexibiliteit en een groot analytisch en probleemoplossend denkvermogen. Goed klinisch redeneren is onmisbaar. Naast hoog complexe IC-zorg verleen je zorg aan beademde kinderen met een chronische aandoening, wat weer heel andere uitdagingen met zich meebrengt. Bij al deze vormen van zorg speelt de begeleiding van de ouders/verzorgers een grote rol op de Kinder IC. Ook fungeren de IC kinderverpleegkundigen en intensivisten als reanimatieteam voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Kortom, als je een uitdagende en veelzijdige functie zoekt, ben je bij ons op je plek!

Opleidingstraject tot IC kinderverpleegkundige
Je begint op een kinderafdeling in het Beatrix Kinderziekenhuis met voorwerken en volgt de opleiding tot kinderverpleegkundige, deze duurt 13 maanden. Na het behalen van je diploma Kinderverpleegkundige, begin je met voorwerken op de Kinder IC. Dit duurt ongeveer 6 maanden, daarna start je met de opleiding tot IC kinderverpleegkundige die 18 maanden duurt. Hieronder is per opleiding wat uitgebreider beschreven wat de beide opleidingen inhouden.

Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde
Als leerling kinderverpleegkundige krijg je een leer-werktraject aangeboden. Het traject duurt 13 maanden. Binnen dit leer-werktraject werk je op verschillende afdelingen van het Beatrix Kinderziekenhuis (BKZ) en daarnaast heb je 2 à 3 lesdagen per maand. Op alle afdelingen in het BKZ wordt gewerkt met leerunits en werken de leerling-kinderverpleegkundigen onder supervisie van een leercoach. Zo werken we ernaartoe dat je uiteindelijk als kinderverpleegkundige verantwoordelijkheid kunt dragen voor het totale verpleegkundige proces, in alle vormen van de patiëntenzorg, waarbij het kind en het gezinssysteem centraal staan in de zorg. Dagelijks hebben we te maken met een grote veelzijdigheid in leeftijd, ontwikkelingsfases en ziektebeelden. Dit doet een beroep op je flexibiliteit en vraagt een groot analytisch- en probleemoplossend denkvermogen. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team, waarin gelijkwaardige samenwerking en vertrouwen de boventoon voeren.

De verpleegafdelingen
Het BKZ kent 4 verpleegafdelingen (M1, M2, M4, L1/SC) die in totaal over 64 bedden beschikken. Er is een nauwe samenwerking tussen de verpleegafdelingen, Neonatologie (ICN) en Intensive Care (ICK), polikliniek en het functiecentrum. De patiënten op de kinderafdelingen komen via spoed opname, overnames vanuit ICN, ICK en uit andere ziekenhuizen of via een geplande (dag)opname voor vrijwel alle specialismen. De verschillende specialismen zijn verdeeld over de 4 verpleegafdelingen waar 24 uurs specialistische zorg geleverd wordt voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Doordat de specialismen voor de afdelingen verdeeld zijn kan de (hoog) complexe zorg op een professionele en deskundige manier geleverd worden. De ligduur varieert van een paar dagen, tot een paar weken en soms zelfs een paar maanden.

Opleiding tot IC kinderverpleegkundige
Bij het starten op de Kinder IC word je eerst ingewerkt bij kinderen die niet aan de beademing liggen, maar (nog) niet stabiel genoeg zijn om naar de kinderafdeling te kunnen. De tijd hiervan is afhankelijk van je vooropleiding. Daarna wordt je ongeveer 3 maanden ingewerkt bij kinderen die stabiel zijn aan de beademing. Tijdens de inwerkperiode ben je boventallig, na de inwerkperiode niet meer. Na de inwerkperiode start de opleiding. Gedurende het inwerken en de hele opleiding krijg je twee werkbegeleiders toegewezen.

De opleiding tot IC kinderverpleegkundige duurt 18 maanden. De theorie wordt gevolgd bij het Wenckebach Instituut. De opleiding is opgedeeld in 2 gedeelten van ongeveer 9 maanden. Namelijk VH1, waarbij je zorgt voor het stabiele kind op de IC en VH2, waarbij je zorgt voor de instabiele kinderen op de IC. De theorie van module VH2 is een landelijke module waarbij je les krijgt van de opleidingsinstituten van de verschillende academische centra. Deze lesdagen zijn 2 aaneengesloten dagen bij 1 opleidingsinstituut. Als de situatie het toelaat heb je dan soms ook de mogelijkheid om even op de Kinder IC van een ander UMC te kijken. Een leuke kans!

In de module VH1 behandel je de complexe zorg voor de neonaat en/of het kind. Het observeren, bewaken en ondersteunen van de vitale functies van de zieke pasgeborene en/of het kind staat hierbij centraal. De module VH1 is generiek. Dit betekent dat het onderwijs aan verschillende beroepsbeoefenaren uit het werkveld van zowel de HCN/ICN als de HCK/ICK gezamenlijk aangeboden wordt. In deze module zal het accent liggen op het aanbieden van kennis en methodiek. Het hebben van een goede theoretische basis is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van het kind en de gevolgen hiervan voor het handelen. Je leert de te verlenen zorg theoretisch te onderbouwen. Methodiek geeft richting aan je handelen en helpt om theoretische kennis betekenis te geven in de beroepspraktijk. In deze module staat, voor zover je daarover kunt spreken, de basiszorg voor het kind op de HCN/ICN en HCK/ICK centraal. Het betreft een algemene benadering van gezondheidsproblemen op een IC. Vanuit een herkenbare casus worden diverse theoretische onderwerpen methodisch behandeld. Door een methodische benadering krijg je handvatten om te kunnen handelen. Hierdoor beklijft het beter. Daarnaast wordt kennistekort inzichtelijk. Dat stelt jou in staat om je eigen leerproces blijvend te sturen, nu en in de toekomst.

Het landelijke onderwijs, module VH2, is ontworpen op basis van de specifieke expertise van de verschillende UMC’s. De UMC’s zijn kenniscentra waar op basis van de laatste ‘gouden standaard’ (EBP/BP) topklinische zorg wordt geleverd. Om tot een krachtige leeromgeving voor studenten te komen wordt tijdens de lesdagen gebruikt gemaakt van de expertise uit deze topklinische beroepspraktijk. Het onderwijs wordt hiermee in hoge mate betekenisvol voor de deelnemende studenten.

Het onderwijsprogramma
Het onderwijs en het leren in de praktijk wordt opgebouwd volgens de competentiepiramide van Miller. Parallel hieraan loopt de opbouw in complexiteit van beroepssituaties die gedurende het opleidingstraject aan bod komen. We gaan van relatief laag complexe naar hoog complexe beroepssituaties. Bij de IC patiënten dient onderstaande indeling als uitgangspunt. De indeling is niet altijd strikt toe te passen en is vooral bedoeld om richting te geven aan de leerinhoud.

 • Categorie 1: De patiënt verkeert in een stabiele toestand. Hieronder verstaan wij: vaststaand, stationair, de situatie van de patiënt verandert niet snel. De vitale functies van de patiënt behoeven geen intensieve ondersteuning en het hoofddoel van het verblijf op de IC is bewaking. De patiënt is (bijna) klaar voor ontslag van de IC.
 • Categorie 2: De patiënt wordt ondersteund in één of meerdere vitale functies en verkeert hierbij in een stabiele toestand.
 • Categorie 3: De patiënt wordt ondersteund in meerdere vitale functies, waarbij de ingestelde therapie frequent aangepast moet worden en de patiënt reageert op de therapie.
 • Categorie 4: De patiënt verkeert in een toestand waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en de ingestelde therapie voortdurend moet worden bijgesteld omdat de patiënt niet of onvoldoende reageert op de therapie.Het team van de Kinder IC

We zijn een team dat van elkaar op aan kan en samenwerken hoog in het vaandel heeft staan. Onze patiënten komen acuut of via een geplande opname binnen voor vrijwel alle specialismen: algemene kindergeneeskunde, cardio-thoracale chirurgie, transplantatiegeneeskunde, neurologie/neurochirurgie, traumatologie, kinderchirurgie en orthopedie. Ook verlenen we zorg aan kinderen bij wie de functie van het hart en/of de longen wordt overgenomen door een hart-long machine, waarbij we samen werken met de perfusionisten. Afhankelijk van de situatie van de patiënt liggen ze wakker of slapend aan de beademing. We maken ons er samen sterk voor dat we de meest optimale zorg verlenen aan de patiënt en de ouders/verzorgers.

De Kinder IC
De afdeling IC kinderen (ICK) is een intensive care voor kinderen van 0 tot18 jaar. De IC beschikt over16-18 beademingsbedden die zijn verdeeld over 3 units. Ondanks dat het lijkt dat de units van elkaar gescheiden zijn, is er toch nauw contact tussen de verpleegkundigen en werken we als 1 team samen. Het team van de ICK heeft meer dan 100 medewerkers en bestaat uit: IC kinderverpleegkundigen (i.o.), kinderintensivisten, fellows, kinderartsen i.o., assists, pedagogisch medewerkers en medewerkers medische administratie. Verder werken we ook intensief samen met maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers en alle ondersteunende diensten binnen het UMCG. We zijn een gedreven en gemotiveerd team, dat gewend is aan het begeleiden van nieuwe collega’s. Naast dat we goed kunnen samenwerken staat ook humor hoog op onze prioriteitenlijst!

Klik hier voor meer informatie over het werken op de Kinder IC.

Het Beatrix Kinderziekenhuis
Het Beatrix Kinderziekenhuis (BKZ) is een onderdeel van het UMCG en richt zich op hoogwaardige medische diagnostiek, behandeling en zorg voor kinderen. Het BKZ bestaat uit 4 kinderafdelingen, een polikliniek, functiecentrum, de IC Neonatologie en natuurlijk de Kinder IC. Het UMCG is expertise centrum voor kinderen met pulmonale hypertensie en als enige in Nederland het centrum voor kinderen met levertransplantaties.

Wie ben jij

 • Je bent gediplomeerd verpleegkundige, bent BIG geregistreerd en hebt minstens 1 jaar ervaring als verpleegkundige in een ziekenhuis.
 • Je bent enthousiast en stressbestendig.
 • Je hebt feeling met het ernstig zieke kind en de ouders/verzorgers en de dynamiek die het werken op een IC met zich meebrengt.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in een team functioneren.
 • Je beschikt over een analytisch en probleemoplossend denkvermogen.
 • Je kunt goed organiseren en prioriteiten stellen.
 • Je hebt inlevingsvermogen en sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt een stabiele sociale omgeving en bent emotioneel in balans.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week. Tijdens de opleiding bedraagt het salaris maximaal € 3.675,- bruto per maand (verpleegkundige, schaal 7M), of maximaal € 3.909,- bruto per maand (senior verpleegkundige, schaal 8aM) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Na diplomering bedraagt het salaris maximaal € 4.499,- bruto per maand (schaal 9aM). Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Tijdens avond- en nachtdiensten kun je parkeren in de parkeergarage van het UMCG. Voor diensten overdag zijn er snelle verbindingen met 5 P&R plekken rondom de stad. Via het fietsenplan kun je een fiets of een e-bike fiscaal voordelig aanschaffen. Het UMCG heeft onder meer 2 collectieve zorgverzekeringen, een goede pensioenregeling en de fiscale regeling woon-werkverkeer.

Meer informatie
Voldoe je aan bovenstaand profiel en wil je graag eens bij ons kijken of meelopen voordat je solliciteert, of heb je vragen over de vacature? We maken graag kennis met je! Neem hiervoor contact op met één van de praktijkopleiders: Margreet Ravensbergen, Rosalie Brandsma of Beanca de Jong, via e-mailadres: praktijkopleiderkinderic@umcg.nl of via piepernummer 55081 (vragen naar 1 van de praktijkopleiders).

Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 4 januari 2023/b>.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Solliciteer

Niet jouw vacature?

Kijk of een open sollicitatie voor jou mogelijk is.

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over het werken bij het UMCG.

Nina
Nina van Venrooij Team Recruitment