Verpleegkundig specialist/physician assistant, DBS Dystonie en OCD

24 uur per week
Salaris:
€ 3.424 - € 5.251

Reageer t/m 29 juni

Geplaatst op

Heb je hart voor mensen met psychiatrische en neurologische problematiek, wil je werken in multidisciplinaire teams en heb je interesse in diepe hersenstimulatie? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Wat ga je doen

Vanwege arbeidsmobiliteit (Neurologie) en aanpassing van het behandelaanbod Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) zijn wij op zoek naar een verpleegkundig specialist of physician assistant die een sleutelrol zal vervullen in de zorg voor patiënten met dystonie en patiënten met OCS die worden behandeld met diepe hersenstimulatie.

 • Je verleent gespecialiseerde, poliklinische zorg aan volwassenen en kinderen met dystonie of OCS, die worden behandeld met diepe hersenstimulatie.
 • Je geeft voorlichting en advies aan patiënten en hun naasten.
 • Je hebt een coördinerende rol bij de organisatie van het zorgtraject.
 • Je hebt een actieve en constructieve rol in het multidisciplinair team.
 • Je werkt hierin nauw samen met een psychiater en een neuroloog.
 • Je draagt in samenspraak met collega’s zorg voor vernieuwing van het behandelaanbod middels het innoveren van behandelmethoden/-strategieen.
 • Je werkt nauw samen met de collega’s in het multidisciplinaire team en met collega’s in de regio en zorgt voor goede samenwerking en afstemming met de betrokken discipines om daarmee zorgcontinuïteit en doelmatige zorg te realiseren.
 • Je levert een actieve bijdrage aan onderzoeks-, opleidings- en onderwijstaken.

Werkomgeving

De vacature betreft een gedeelde arbeidsovereenkomst op 2 afdelingen: het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) en de afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Werkomgeving Neurologie
De afdeling Neurologie bestaat uit 2 verpleegeenheden, een polikliniek en de subafdelingen Kinderneurologie, Neuropsychologie en Klinische Neurofysiologie. Binnen de afdeling zijn er diverse aandachtsgebieden zoals vasculaire neurologie, neuro-oncologie, bewegingsstoornissen en neurotraumatologie, waarbij bewegingsstoornissen één van de speerpunten is. Het Expertisecentrum Bewegingsstoornissen Groningen staat voor topklinische zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van bewegingsstoornissen bij kinderen en volwassenen. Wij zijn een unieke groep van zorgverleners en onderzoekers die zich richten op goede klinische zorg in nauwe relatie met vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek. Ons tertiair Expertisecentrum krijgt landelijke en Europese doorverwijzingen voor zowel kinderen als volwassen patiënten. Binnen het Expertisecentrum zijn er meerdere multidisciplinaire teams, die steeds op zoek zijn naar de beste behandeling voor iedere individuele patiënt. Eén van deze teams houdt zich bezig met diepe hersenstimulatie bij patiënten met dystonie, een geavanceerde behandeling die voor geselecteerde patiënten de kwaliteit van leven sterk kan doen verbeteren.

Werkomgeving Angst- & Dwangstoornissen UCP
De polikliniek Angst & Dwang is onderdeel van de zorglijn Angst- en Dwangstoornissen, die valt onder de afdeling Stemmings- en Angststoornissen van het UCP. Op de zorglijn Angst en Dwangstoornissen zijn in totaal 20 psychologen, verpleegkundigen en psychiaters (i.o.) werkzaam, verdeeld over de polikliniek en de (2- en 4-daagse) deeltijdbehandeling. De afdeling biedt kwalitatief hoogstaande academische zorg, vanuit overwegend een cognitief gedragstherapeutisch kader, voor patiënten met angst- en dwangstoornissen. In het bijzonder is er ruimte voor een gepersonaliseerde specialistische benadering, met nadruk op goede diagnostiek, behandeling en service aan patiënten en verwijzers. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale integratie van onderwijs, opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast worden state-of-the-art behandelmethoden aangeboden, die nog niet vervat zijn in bestaande richtlijnen. Implementatie van veelbelovende nieuwe diagnostiek- en behandelmethoden is een van de kerntaken. Momenteel wordt behandeling met diepe hersenstimulatie opgezet binnen het UCP. Recent is aangetoond dat deze behandeling effectief kan zijn bij patiënten met een ernstige therapieresistente obsessieve compulsieve stoornis (OCS). De afdeling Neurochirurgie en het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) zijn voornemens in het najaar van 2022 te starten met hersenstimulatie voor OCS.

Wat vragen wij

Wij zoeken een verpleegkundig specialist of physician assistant met interesse in neurologie en psychiatrie.

 • Je bent verpleegkundig specialist of physician assistant en BIG-geregistreerd.
 • Ervaring en affiniteit met technische behandelingen is een vereiste. Wij zorgen samen met jou voor een passend opleidingstraject.
 • Je streeft in de uitvoering van je werk naar de hoogste kwaliteit van zorg.
 • Je bent communicatief sterk en hebt goede ICT-vaardigheden.
 • Affiniteit met werken in de neurologie en/of psychiatrie is een pre. Je bent bereid om je verder te bekwamen in de diagnostiek en behandeling van patiënten met angst- en/of dwangstoornissen of dystonie.
 • Je kunt zelfstandig werken en proactief werk plannen, uitvoeren en evalueren.
 • Je bent collegiaal en werkt graag samen in een multidisciplinaire setting.
 • Je bent actief in het verbeteren en uitbreiden van je eigen kennis en vaardigheden.

Wat bieden wij

Een gevarieerde functie die bestaat uit een combinatie van directe patiëntenzorg, multidisciplinaire samenwerking, participatie in wetenschappelijk onderzoek en deelname aan onderwijsbijeenkomsten.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar (24 uur per week), met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt maximaal € 5.251,- bruto per maand (schaal 10M) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG:

 • 8% vakantietoeslag;
 • 8,3% eindejaarsuitkering;
 • een functiegebonden budget voor bij- en nascholing;
 • een aantrekkelijk CAO á la carte waarin je onder andere extra verlofuren kunt sparen en gebruik kunt maken van allerlei fiscale regelingen zoals het fietsplan.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Heb je interesse? Je bent van harte welkom om een dag(deel) met ons mee te lopen om zo een betere indruk te krijgen van het werk binnen het Expertisecentrum Bewegingsstoornissen Groningen en de polikliniek Angst- en dwangstoornissen van het UCP. Neem hiervoor contact op met één van de onderstaande contactpersonen.

 • prof. dr. Marina de Koning- Tijssen of dr. Martje van Egmond, afdeling Neurologie, telefoonnummer: (050) 361 2400
 • dr. Benno Haarman, psychiater en hoofd Behandelzaken of Kamini Ho Pian, psychiater, UCP, telefoonnummer: (050) 361 0930

Lees meer over werken bij het UCP en het UMCG via deze links:
Werken bij het Universitair Centrum Psychiatrie
Over het UMCG

Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 29 juni 2022.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Solliciteer

Niet jouw vacature?

Kijk of een open sollicitatie voor jou mogelijk is.

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over het werken bij het UMCG.

Nina
Nina van Venrooij Team Recruitment