Vacatures

Student onderzoek patiëntbeleving WES na echoafwijkingen in de zwangerschap

Reageer t/m 3 december

Geplaatst op

We zoeken een student (toegepaste) psychologie of sociologie, die in een onderzoekstage mee wil werken aan de analyse van data uit een patiëntbelevingsonderzoek, over de toegevoegde waarde van de WES (Whole Exome Sequencing) aan de standaard genetische testen, na het vinden van onverklaarbare echoafwijkingen tijdens de zwangerschap. Je draagt bij aan het schrijven van een wetenschappelijk artikel.

Inleiding

Het UMCG is een grote organisatie met zo’n 13.000 medewerkers. Eén van de afdelingen is de Klinische Genetica. Dit medisch specialisme onderzoekt erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen en geeft voorlichting en advies (genetische counseling) hierover.

Probleemschets
Bij 60% van de zwangerschappen met echoafwijkingen bij de foetus is onbekend wat de oorzaak is. Door het toevoegen van Whole Exome Sequencing (WES) aan de standaard genetische testen kunnen we onverklaarde echoafwijkingen naar verwachting verminderen. Prenatale WES biedt echter ook een hogere kans op het vinden van nevenbevindingen.

In 2018 zijn we gestart met een prenatale WES implementatieonderzoek. Ouders bij wie twee of meer ernstige echo-afwijkingen zijn geconstateerd boden we de mogelijkheid om naast de standaard genetische testen ook WES te doen.
Vanuit het ELSI (ethical, legal, social implications) onderzoeksteam van de afdeling Genetica, is aan dit implementatieonderzoek een patiëntbelevingsonderzoek gekoppeld. Hierin kijkt men hoe paren, aan wie we prenatale WES aanbieden, dit aanbod beleven, wat redenen zijn voor paren om wel/niet te kiezen voor deze vorm van diagnostiek, wat het effect is van de prenatale WES op het besluitvormingsproces rondom het al dan niet voortzetten van de zwangerschap, hoe het testproces is ervaren en in welke mate de informatie over de test en de mogelijke uitkomsten goed is begrepen. Het onderzoek omvat een vragenlijststudie en een interviewstudie. De dataverzameling is inmiddels afgerond.

Functiebeschrijving

De onderzoeksstage is gericht op ondersteuning bij het schrijven van een wetenschappelijk artikel op basis van de verzamelde data voor het patiëntbelevingsonderzoek. In deze onderzoeksstage staat het analyseren van een deel van de data uit de vragenlijststudie centraal. Ervaring met SPSS is daarom noodzakelijk.

Wat vragen wij

 • Je studeert (toegepaste) psychologie, sociologie of een andere voor de opdracht geschikte studie.
 • Je vindt genetica (genetische counseling en erfelijkheidsonderzoek) interessant.
 • Je hebt ervaring met het analyseren van vragenlijstdata met SPPS.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je kunt goed zelfstandig werken.
 • Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid in de Nederlandse taal.
 • Je werkt planmatig en nauwkeurig.

Wat bieden wij

 • Afstudeerovereenkomst met het UMCG.
 • Werkplek bij de afdeling Klinische Genetica, inclusief gebruik van de daarbij behorende faciliteiten.
 • Supervisie door ervaren onderzoekers met tweewekelijkse contactmomenten.
 • Een plek als afstudeerder in het ELSI (ethical, legal, social implications) onderzoeksteam van de afdeling Genetica. Dit is een multidisciplinair team bestaande uit onder meer klinisch genetici, psychologen, economen en ethici. https://www.rug.nl/research/genetics/research/elsi-research-team
 • Mogelijkheid om co-auteur te zijn indien het onderzoek gepubliceerd wordt in een peer-reviewed internationaal wetenschappelijk tijdschrift.
 • Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & tricks die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG.

Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

afstuderen@umcg.nl (e-mailadres niet gebruiken om te solliciteren)

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Solliciteer

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over werken bij het UMCG.

Vera Heijnen
Vera Heijnen Team Recruitment