Promovendus Samen beslissen bij ouderen met kanker

Opleiding:
WO
36 uur per week

Reageer t/m 30 juni

Geplaatst op

Functiebeschrijving

Je bent medeverantwoordelijk voor het opzetten en de uitvoering van het onderzoek, de dataverzameling, het analyseren van de data en het beschrijven van de resultaten, dit alles binnen het bestaande implementatieproject. Je wordt daarbij begeleid door een enthousiast, ervaren en kundig team bestaande uit epidemiologen, huisartsen, internisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en chirurgen. De beoogde startdatum is 1 september 2022.

Specifiek:

 • coördineren van het onderzoeksproject;
 • actieve betrokkenheid bij het verzamelen van de data;
 • motiveren van alle betrokken artsen en verpleegkundigen;
 • zelfstandig analyseren van de data;
 • verslag doen van de resultaten in nationale en internationale publicaties;
 • participeren in het begeleiden van studenten;
 • deelnemen aan vergaderingen, onderzoeksactiviteiten en (inter)nationale congressen ten behoeve van het project en de afdeling;
 • schrijven van een proefschrift;
 • opleiding tot huisarts (hiervoor moet worden gesolliciteerd).

Het project
Hoewel kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk vaak goed in beeld zijn, spelen de huisarts en praktijkondersteuner (POH) nu slechts een beperkte rol in de besluitvorming over de behandeling van kanker. Over het algemeen wordt de ‘achtergrondinformatie’ over de patiënt uit de huisartsenpraktijk niet gestructureerd betrokken bij het multidisciplinair overleg in het ziekenhuis. Huisartsen bespreken niet vaak de behandelopties met de patiënt. Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd risico op negatieve behandeluitkomsten zoals complicaties, verlies van zelfstandigheid of overlijden. Het is daarom belangrijk voor- en nadelen van verschillende behandelopties zorgvuldig af te wegen tegen de achtergrond van wat de patiënt zelf belangrijk vindt. Toch baseren zorgverleners behandelbesluiten nu vaak op medisch-technische informatie en wordt de mate van kwetsbaarheid en context van de patiënt niet gestructureerd meegewogen.
In het project ‘Samen Beslissen bij Ouderen met Kanker’ willen we het besluitvormingsproces voor ouderen met kanker verbeteren door zorgverleners te ondersteunen om gepersonaliseerde behandelopties te formuleren. Daarvoor brengen we medisch-technische informatie samen met informatie over kwetsbaarheid en behandeldoelen (verpleegkundige anamnese), alsmede met bekende achtergrondinformatie uit de eerste lijn. Vervolgens worden deze gepersonaliseerde behandelopties met hun voor- en nadelen tijdig gecommuniceerd naar alle betrokken zorgverleners in het ziekenhuis en in de eerste lijn, zodat de huisarts desgewenst kan ondersteunen in de besluitvorming. We ontwikkelen hiervoor een digitale infrastructuur. Bovendien zullen we in dit project de betrokkenheid van patiënten en naasten bij de besluitvorming vergroten door vooraf informatie te geven over gezamenlijk besluitvorming en hun eigen rol en die van verschillende zorgverleners daarin. We zullen deze werkwijze implementeren in drie ziekenhuizen en evalueren. Die lessen worden gebruikt om de werkwijze ook voor andere (oudere) patiënten beschikbaar te maken.
Het project is een implementatieproject. Wij willen een aioto-h toevoegen aan ons multidisciplinaire team om het project wetenschappelijk te evalueren. De aioto-h zal samen met de begeleidingscommissie besluiten welke vragen onderdeel van het proefschrift worden en welke accenten daarbij zullen worden aangebracht.

Werkomgeving

Eén van de taken van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Dit project valt binnen het onderzoeksprogramma ‘Oncologie in de huisartsenpraktijk’, dat als doelen heeft om bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen bij oncologische (na)zorg en de kwaliteit van oncologische zorg te verbeteren. Het project is een multidisciplinaire samenwerking met de afdeling Chirurgie en het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde van het UMCG. De kandidaat zal als aioto-h de opleiding tot huisarts combineren met wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot een promotie.

Wat vragen wij

 • Een afgeronde opleiding geneeskunde;
 • Affiniteit met oncologische zorg;
 • Wetenschappelijke belangstelling;
 • Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Proactieve houding, enthousiasme en overtuigingskracht;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.

Wat bieden wij

De totale duur van het onderzoeksproject in combinatie met de vervolgopleiding tot huisarts is 6 jaar. Je wordt aangesteld bij de SBOH, maar bent werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. De arbeidsovereenkomst voor opleiding en onderzoek is 1,0 fte (36 uur). Salariëring vindt plaats conform CAO voor AIOS van de SBOH.

Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

prof. dr. Nynke Scherpbier - de Haan

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 30 juni 2022.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Solliciteer

Niet jouw vacature?

Kijk of een open sollicitatie voor jou mogelijk is.

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over het werken bij het UMCG.

Nina
Nina van Venrooij Team Recruitment