Vacatures

Programmaleider Rob Giel Onderzoekcentrum

Opleiding:
WO
21 - 24 uur per week

Reageer t/m 13 december

Geplaatst op

Wegens bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige programmaleider zijn wij op zoek naar een nieuwe programmaleider voor het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc).

Functiebeschrijving

De programmaleider is inhoudelijk verantwoordelijk voor de wetenschappelijke koers die uitgezet wordt in samenspraak met medewerkers en stakeholders. Hiertoe verwoord je de korte- en de langetermijnvisie op het wetenschappelijk onderzoek en draag je deze uit. Ook bewaak je de kwaliteit van het onderzoek en de relevantie daarvan voor de participerende instellingen. De programmaleider legt verantwoording af aan de RGOc-stuurgroep, waarin de raden van bestuur van de deelnemende organisaties vertegenwoordigd zijn. De stuurgroep beslist mee over de grote lijnen van het onderzoek en is hierin voorwaardenscheppend. Driemaal per jaar vindt een gezamenlijk overleg plaats. De onderzoeksdoelen van het RGOc worden ieder jaar verwoord in het jaarplan. De programmaleider neemt het initiatief voor het jaarlijks evalueren met stakeholders van de verschillende organisaties. Verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag. Daarnaast zorgt de programmaleider RGOc jaarlijks voor een sluitende begroting. De programmaleider is zelf wetenschappelijk actief binnen de onderzoekslijnen van het RGOc.

Wat ga je doen

  • Bewaken voortgang binnen de 3 klinische netwerken (Psychosen, Ouderen Psychiatrie en Stemming- & Angststoornissen).
  • Je bent eindverantwoordelijk voor het Data Science Centre, waarin nauw wordt samen gewerkt met het team van RoQua om de centrale Database volgens de jongste richtlijnen te laten werken.
  • Actief meedenken met de cliëntenparticipatiecoördinator om te zorgen dat het cliëntenperspectief goed binnen het RGOc vertegenwoordigd is bij het opzetten en beschrijven van onderzoek.
  • Sturing geven aan de RGOc academie, die zich de komende jaren zal ontwikkelen tot een zelfstandige onderwijsinstelling voor na- en bijscholing. Dit gebeurt samen met de coördinator RGOc academie en het netwerk voor scholing- en ontwikkeling; een en ander in nauw overleg met het bestuur van de Stichting Psychiatrisch Epidemiologisch Onderzoek (SPEO).
  • Voeren van voortgangsvoortgangsgesprekken en de jaargesprekken met de RGOc stafmedewerkers.

Werkomgeving

Het RGOc bestaat sinds 2000 als succesvolle en inspirerende samenwerking tussen de grote GGZ aanbieders in het noordoosten van Nederland en het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP). Het RGOc richt zich op wetenschappelijk onderzoek, zorginnovatie en opleiding van clinici en onderzoekers ten bate van verbetering van de prognose van patiënten in de psychiatrische behandelpraktijk. In kleine en grote onderzoeken worden voor de praktijk relevante thema’s onderzocht door multidisciplinaire teams van onderzoekers en clinici. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de beschikbaarheid van grote epidemiologische, cohortstudies (LIFELINES, TRAILS, NESDA, GROUP, PHAMOUS) en databases van zorggebruik en behandeluitkomsten (Routine Outcome Monitoring, casusregister, verzekeringsgegevens) die per project binnen het RGOc datawarehouse kunnen worden gekoppeld conform alle privacy en medisch-ethische randvoorwaarden.

Uitkomsten van RGOc onderzoek hebben geleid tot aanpassingen van richtlijnen, tot het opzetten van regionale en landelijke zorgprogramma’s, tot een groot aantal wetenschappelijke publicaties in hoog aangeschreven vaktijdschriften en tot inmiddels meer dan 50 succesvol afgeronde promotietrajecten. Het jaarlijkse budget van het RGOc is 600k euro, daarnaast wordt gemiddeld jaarlijks een zelfde bedrag aan externe subsidies verworven. Op dit moment werken binnen de RGOc-samenwerkingspartners 8 onderzoekers, met daar omheen een veel grotere schil van medewerkers van instellingen en universiteit die bij de verschillende projecten betrokken zijn. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)/UMCG worden jaarlijks 2 PhD plekken beschikbaar gesteld in samenwerking met de RGOc-partners.

Wie zijn wij graag

Voor deze belangrijke functie op de grens van praktijk en wetenschap zoeken wij een ervaren en gedreven onderzoeker met gebleken affiniteit met de praktijk van psychiatrische behandelingen en de daar werkzame professionals, hetzij door een eigen achtergrond als klinisch onderzoeker, hetzij door eerdere leidinggevende posities in onderzoeksprojecten binnen de psychiatrie. Je hebt uitstekende leidinggevende vaardigheden, kan goed samenwerken en fungeert als inhoudelijk boegbeeld voor het RGOc onderzoeksdomein. Je hebt een wetenschappelijk CV op het niveau van UHD of hoger.

Binnen het UCP is het belangrijk om goed af te stemmen met de andere hoofdonderzoekers. Binnen het UMCG en de RUG wordt samengewerkt met een aantal andere afdelingen, zoals Epidemiologie, Farmacie, Psychologie en het Neuroscience Centre en wordt contact onderhouden met onderzoekers vanuit de verschillende deelnemende instellingen. Het UMCG heeft de ambitie om de ketenzorg in Noordoost-Nederland vorm te geven op gebied van zorg, onderzoek en preventie. De programmaleider levert hierin een belangrijke bijdrage op grond van de jarenlange ervaring en samenwerking binnen het RGOc als kennisnetwerk. In deze ontwikkeling wordt ook nauw samengewerkt met Aletta Jacobs School of Public Health van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het RGOc heeft een buitengewone leerstoel bij de afdeling Psychiatrie van het UMCG, die iedere 5 jaar opnieuw wordt ingevuld vanuit één van de lid-instellingen.

Wat vragen wij

  • Uitstekende contactuele eigenschappen en je kunt mensen (en netwerken) inspireren en met elkaar verbinden.
  • Organisatorische kwaliteiten en je kunt leidinggeven aan hooggekwalificeerde professionals.
  • Je bent gepromoveerd senior onderzoeker, met een actieve belangstelling voor zorg-gerelateerd onderzoek binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals blijkt uit de publicatie lijst.
  • Je hebt aantoonbaar subsidiegelden verworven en hebt een uitstekend wetenschappelijk track record.
  • Je bent actief in binnen- en buitenlandse netwerken op het gebied van de onderzoek binnen de GGZ.

Wat bieden wij

Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar (21,6 – 24 uur per week), met uitzicht op een vast dienstverband.

Afhankelijk van opleiding en relevante ervaring wordt een passend salarisaanbod gedaan. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

prof. dr. Robert Schoevers

prof. dr. Richard Bruggeman

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 13 december 2021.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

De sollicitatiegesprekken zijn op 21 december 2021.
Je ontvangt uiterlijk 17 december 2021 bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Solliciteer

Niet jouw vacature?

Kijk of een open sollicitatie voor jou mogelijk is.

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over het werken bij het UMCG.

Nina van Venrooij
Nina van Venrooij Team Recruitment