Vacatures

Lid raad van commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen

Reageer t/m 31 augustus

Geplaatst op

In verband met het tussentijds aftreden van één van de leden van de raad van commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen ontstaat de vacature van:

Lid raad van commissarissen

Wij:

In het mooie Groninger landschap staat het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen. Een modern algemeen ziekenhuis, dat staat voor hoogwaardige patiëntenzorg. Jaarlijks vinden er ongeveer 88.000 eerste polikliniekbezoeken en 130.000 herhalingsbezoeken plaats. Het aantal klinische opnames bedraagt circa 13.000. Circa 15.000 mensen maken jaarlijks gebruik van de dagbehandeling. Het ziekenhuis richt zich op positieve gezondheid, waarbij het functioneren en welbevinden van de patiënt centraal staan. Er werken ruim 1400 medewerkers, waaronder ruim 100 medisch specialisten in loondienst. Wij behandelen de patiënten en hun naasten respectvol en betrekken hen bij de zorg. Wij vinden het belangrijk dat patiënten, bezoekers, maar ook medewerkers zich thuis voelen bij het Ommelander Ziekenhuis.

Het Ommelander Ziekenhuis maakt statutair onderdeel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Binnen het UMCG fungeert het als een volledig zelfstandig ziekenhuis. De raad van commissarissen werkt vanuit de principes van de Zorgbrede Governancecode. Hij neemt de daarin geformuleerde principes als uitgangspunt van zijn handelen en ziet erop toe dat de raad van bestuur eveneens in overeenstemming met deze code handelt.

De kandidaat:

Het lid wordt benoemd op de zetel waarop het bindend voordrachtsrecht van de cliëntenraad van toepassing is. De raad van commissarissen streeft naar diversiteit in de samenstelling van zijn raad. Gezien de huidige samenstelling geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw. De juiste kandidaat voor deze functie beschikt over voldoende bestuurlijke competenties, heeft oog voor het brede maatschappelijke belang alsmede voor het belang van de individuele patiënt, kan soepel schakelen tussen de verschillende rollen die een toezichthouder moet kunnen innemen en beschikt over voldoende affiniteit, kennis en ervaring van de (ziekenhuis)zorg. Daarnaast is het lid raad van commissarissen toegankelijk, creatief, kritisch en beschikt hij/zij over specifieke kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid, alsmede HRM.

Meer informatie

Voor vragen over deze functie kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer J.H. Bakker, te bereiken via het secretariaat, tel: 088-5662606.
Het functieprofiel kunt u vinden op www.ommelanderziekenhuis.nl

Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

Procedure

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw sollicitatiebrief en cv uiterlijk 31 augustus 2020 te richten aan de raad van commissarissen van Ommelander Ziekenhuis Groningen, t.a.v. mw. H. Schaafsma, bestuurssecretaris: h.schaafsma@ozg.nl

De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op maandag 14 september 2020 (1ste ronde) en woensdag 16 september (2de ronde).

Gelieve niet te solliciteren via het digitale sollicitatieformulier.

Solliciteer

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over werken bij het UMCG.

Vera Heijnen
Vera Heijnen Team Recruitment