Vacatures

Leden Cliëntenraad UMCG

Reageer t/m 26 september

Geplaatst op

Het UMCG zoekt twee nieuwe leden voor de Cliëntenraad die zich met plezier en energie willen inzetten voor de belangen van de patiënten van het UMCG.

Beschrijving raadswerk

De Cliëntenraad bestaat uit acht leden en een voorzitter en vergadert elf keer per jaar. Daarnaast nemen de leden van de raad voor zowel het geven van input als vergaren van informatie veelal in tweetallen deel aan diverse overlegvormen in de organisatie. Met de Raad van Bestuur wordt vier à vijf keer per jaar overleg gevoerd. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

In je handelen binnen de organisatie vertegenwoordig en behartig je het gemeenschappelijk belang van de achterban en de patiënten. Specifiek wordt hierbij gelet op kwaliteit, veiligheid, communicatie en gastvrijheid. Ter voorbereiding van je werkzaamheden lees je (beleids)stukken, vorm je je een visie over de inhoud en verstrek je zelf ook informatie op strategisch/tactisch niveau. Je draagt bij aan het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur over specifieke onderwerpen binnen de kaders van de Wmcz2018, waarbij je nauw samenwerkt met de overige leden van de Cliëntenraad. Het raadswerk vraagt om discretie en je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

Werkomgeving

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de acht universitaire medische centra in Nederland. Het UMCG biedt complexe zorg en is een innoverende organisatie. Tevens biedt het UMCG plek aan excellent wetenschappelijk onderzoek en opleiding. De Cliëntenraad behartigt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz2018) in algemene zin de belangen van de patiënt en adviseert de Raad van Bestuur daarover gevraagd en ongevraagd. Onder 'de patiënt' verstaat de raad de huidige patiënten van het UMCG en hun naasten.

Wat vragen wij

 • Directe ervaring hebben met de zorg- en dienstverlening of een directe betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening. Met name patiënten, ex-patiënten, familieleden van patiënten of vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties komen in aanmerking. Het wordt als voordeel beschouwd wanneer leden van de cliëntenraad lid zijn van een patiëntenorganisatie. Dit is echter geen vereiste.
 • Betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in de positie van de patiënt.
 • Betrokkenheid en kennis hebben van de instelling/inzicht in de organisatie van het ziekenhuis.
 • In staat zijn onderscheid te maken tussen patiëntenbelang en belang(en) van de instelling.
 • In staat zijn onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van patiënten in het algemeen (d.w.z. ook ziekte overstijgend kunnen denken).
 • Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving.
 • Visie op patiëntenparticipatie.
 • Goede sociale vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband.
 • Goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).
 • Gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben.
 • Voldoende tijd (gemiddeld één à twee dagdelen per week) en energie hebben.
 • Bereidheid hebben om je te scholen op het gebied van medezeggenschap.
 • Inzicht in de positie van de patiënten in de gezondheidspolitiek.
 • Kennis van algemeen kwaliteitsbeleid in de zorg.

Bij de samenstelling van de Cliëntenraad wordt diversiteit nagestreefd, zowel voor wat betreft de competenties als maatschappelijke achtergrond, leeftijd, gender en ervaring op het terrein van patiëntenbelangen. Leden die afkomstig zijn uit een patiëntenorganisatie zijn binnen de Cliëntenraad uitdrukkelijk geen vertegenwoordiger van die organisatie en leden kunnen hun kennis en ervaring abstraheren op een ziekte overstijgend niveau.

Medewerkers van het UMCG kunnen op grond van de wetgeving geen lid zijn van de raad en zijn uitgesloten van deelname aan deze sollicitatieprocedure

Wat bieden wij

Voor het bijwonen van het overleg en het raadswerk wordt per kwartaal een vaste vergoeding betaald, plus een reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer. Voorts kan gebruik worden gemaakt van scholingsactiviteiten en wordt via coaching gezorgd voor introductie en inwerken.

Desgewenst kun je via clientenraad@umcg.nl het Jaarverslag 2020 en het Focus(werk)plan 2021 opvragen.

Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

Pim Feijen ambtelijk secretaris

Jan Peter Jansen van Galen voorzitter

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 26 september.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Solliciteer

Niet jouw vacature?

Kijk of een open sollicitatie voor jou mogelijk is.

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over het werken bij het UMCG.

Nina van Venrooij
Nina van Venrooij Team Recruitment