Vacatures

Hoofd Algemene Zaken, Universitair Centrum Psychiatrie

Opleiding:
WO
29 - 36 uur per week
Salaris:
€3922 - €5383

Reageer t/m 30 augustus

Geplaatst op

Jouw werkomgeving

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG.

Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop ontwikkelen we effectievere, gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten. We werken hierin samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.
Het UCP heeft 5 afdelingen:

 • Crisis, Deeltijdbehandeling, Opname (CDO);
 • Soma & Psyche;
 • Psychosen;
 • Stemmings- en Angststoornissen;
 • Ouderenpsychiatrie.

In 2022 zal het UCP verhuizen naar een nog te realiseren nieuw gebouw dichter gelegen bij het centraal medisch complex van het UMCG.

Wat ga je doen

Wij zoeken een enthousiast, slagvaardig en allround hoofd algemene zaken voor de afdelingen Soma & Psyche en de onderafdeling Angst- en Dwangstoornissen die ook breder inzetbaar is. Als hoofd algemene zaken vorm je met het hoofd behandelzaken/psychiater de duale afdelingsleiding van beide (onder)afdelingen. Samen stellen jullie het beleid vast en dragen zorg voor de uitvoering daarvan, waarbij het hoofd behandelzaken zich vooral richt op behandelinhoudelijke zaken en het hoofd algemene zaken op de bedrijfsvoering. Aangezien het hoofd behandelzaken beperkt is vrijgesteld voor managementtaken, ben je primair verantwoordelijk voor het voorbereiden, implementeren en bewaken van beleidsprocessen en voor de doorontwikkeling van deze afdelingen. Je maakt deel uit van het management team van het UCP. Bij het UCP werken 4 hoofden algemene zaken.

Afdeling Soma & Psyche
De afdeling Soma & Psyche is cruciaal voor de verankering van het UCP binnen het UMCG. De afdeling bestaat uit de Consultatieve Dienst Psychiatrie, de Medische Psychologie van het UMCG, de Consultatiedienst voor Beatrixoord (Revalidatiecentrum), het Genderteam (in samenwerking met de afdeling Plastische Chirurgie en Gynaecologie), de polikliniek Soma & Psyche (een tertiair zorgprogramma voor patiënten met ernstige en therapieresistente somatische symptoomstoornissen) en een Medisch Psychiatrische Unit in oprichting (in samenwerking met de afdeling Interne Geneeskunde). De afdeling Soma & Psyche is een brede en gevarieerde afdeling die volop in beweging is. Naast 2 verpleegkundig specialisten, werken er momenteel 8 psychiaters en 20 psychologen. Het verder ontwikkelen en uitbouwen van de somatische zorg voor psychiatrische patiënten is een belangrijk speerpunt van het UCP voor de komende jaren.

Onderafdeling Angst- en Dwangstoornissen
De onderafdeling Angst- en Dwangstoornissen maakt samen met de onderafdeling Stemmingsstoornissen deel uit van de afdeling Stemmings- en Angststoornissen. De onderafdeling Angst- en Dwangstoornissen biedt kwalitatief hoogstaande zorg met een academisch karakter voor patiënten met angst- en dwangstoornissen. In het bijzonder is er ruimte voor een gepersonaliseerde hoog-specialistische benadering, met nadruk op goede service aan patiënten en verwijzers. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale integratie van onderwijs, opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast worden ook state-of-the-art behandelmethoden aangeboden die nog niet vervat zijn in bestaande richtlijnen. Implementatie van veelbelovende nieuwe diagnostiek- en behandelmethoden ziet de afdeling als een van haar kerntaken. De onderafdeling bestaat uit een deeltijdafdeling en een poli-team. Binnen de volledige afdeling Stemmings- en Angststoornissen zijn ongeveer 70 verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en anderen werkzaam.

Wat ga je precies doen

 • Je bent samen met het hoofd behandelzaken het duale leidinggevende team van de afdeling Soma & Psyche. Daarnaast vorm je, samen met het hoofd behandelzaken en de collega hoofd algemene zaken, het leidinggevende team van de afdeling Stemmings- en Angststoornissen.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de dagelijkse organisatie voor zowel de personeelsleden als het bestuur van het UCP.
 • Je draagt zorg voor de bedrijfsmatige coördinatie van personeel, materieel en financieel beheer waarbij je de personele budgetten en productieafspraken bewaakt. En je implementeert en bewaakt het kwaliteitsbeleid binnen je eigen afdelingen.
 • Je draagt zorg voor het plannen, organiseren en coördineren van de (academische) zorg, onderzoek en innovaties.
 • Je vervult een voortrekkersrol waar het gaat om het entameren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op UCP-niveau.

Wat zien we graag

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een managementopleiding gevolgd. En je hebt aantoonbare ervaring met bestuurlijke verantwoordelijkheden en leidinggeven. Ook heb je hebt ervaring in patiëntenzorg, bij voorkeur binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
 • Je hebt affiniteit met kwaliteit en patiëntveiligheid.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt goed samenwerken/afstemmen binnen een structuur met een tweehoofdige leiding.
 • Je bent doortastend, praktisch en resultaatgericht in je benadering waarbij je sociale en organisatorische competenties combineert in een motiverende en stimulerende stijl van leidinggeven.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en bent besluitvaardig. En je beschikt over schriftelijke vaardigheden zoals het schrijven van beleidsnotities en procesbeschrijvingen.
 • Je bent in staat om in een veranderende externe omgeving een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het UCP .

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC). Je salaris bedraagt maximaal € 5.383,- euro bruto per maand (schaal 11) afhankelijk van relevante kennis en ervaring, op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Het betreft een dienstverband van 0,8 – 1,0 fte. Via het fietsenplan kun je een fiets of een e-bike fiscaal voordelig aanschaffen. Het UMCG heeft onder meer 2 collectieve zorgverzekeringen, een goede pensioenregeling en de fiscale regeling woon-werkverkeer.

Voor vragen over de functie
Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op:

 • mw. drs. A.L. Krikke, psychiater/hoofd behandelzaken afdeling Soma & Psyche, telefoonnummer: (050) 361 5561
 • dhr. dr. B.C.M. Haarman, psychiater/hoofd behandelzaken afdeling Stemmings- en Angststoornissen, telefoonnummer: (050) 361 5636
 • mw. M. Beldman, hoofd algemene zaken afdeling Stemmings- en Angststoornissen, telefoonnummer: (050) 361 2119, of 06-256 47621

Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 30 augustus 2020.
De eerste ronde gesprekken zal plaatsvinden op dinsdag 8 september 2020 tussen 9:00 en 13:00 uur. Je ontvangt voor 4 september bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Solliciteer

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over werken bij het UMCG.

Vera Heijnen
Vera Heijnen Team Recruitment