Afdelingshoofd Neurologie

Opleiding:
WO
40 uur per week
Salaris:
€ 12.312 - € 15.314

Reageer t/m 1 augustus

Geplaatst op

Het UMCG

In het centrum van de stad Groningen is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gevestigd. Met 13.000 bevlogen medewerkers die zich volop inzetten voor innovatie en ontwikkeling op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs, de grootste werkgever van Noord-Nederland. Alle disciplines bevinden zich binnen een straal van 1 km2, dat maakt de verwevenheid van zorg, onderzoek en onderwijs groot.

Door de ligging bij uitstek een regio die gericht is op samenwerking, ook over de grens met Duitsland. Dat is terug te zien in de kracht van een aantal grote cohorten; Lifelines, waar sinds 2006 data verzameld wordt van 165.000 inwoners, heeft inmiddels input geleverd aan ruim 500 wetenschappelijke publicaties. Ook het European Research Institute for the Biology of Aging (ERIBA), waar actief wordt bijgedragen aan één van de speerpunten van het UMCG; Healthy Ageing.

Het protonencentrum van het UMCG is de enige plek in Nederland waar naast volwassenen ook kinderen behandeld kunnen worden met protonentherapie. En wereldwijd is het UMCG één van de weinige centra waar alle orgaantransplantaties uitgevoerd mogen worden.

Onze missie ‘samen grenzen verleggen voor een duurzame toekomst van gezondheid’ maken we hiermee elke dag waar. We zoeken een afdelingshoofd Neurologie om hieraan bij te dragen.

Neurologie in het UMCG
De afdeling Neurologie van het UMCG is één van de grote afdelingen neurologie in Nederland, met een grote patiëntenzorgtaak, herkenbare onderzoekspeerpunten en een omvangrijke onderwijs- en opleidingstaak.
Wij dragen zorg voor onze patiënten binnen de algemene neurologie en kinderneurologie en worden ondersteund door excellente expertise op het gebied van de klinische neurofysiologie en neuropsychologie. Wij zijn als afdeling trots dat we op deze manier (zeer) complexe klinische zorg voor de stad Groningen, de drie noordelijke provincies en nationaal kunnen leveren.
Patiëntenzorg is in het UMCG sterk verbonden met onze onderzoekslijnen bewegingsstoornissen, neurotraumatologie en cerebrovasculaire aandoeningen.
Daarnaast participeren wij actief in het Comprehensive Cancer Center (CCC) en Comprehensive Centrum voor Acute Zorg (CCAZ) en leveren complexe zorg op het gebied van de kinderneurologie en multipele sclerose. De Parkinsonzorg geven we vorm in het Punt voor Parkinson, een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, de Zorggroep Groningen en het UMCG.
Ook zijn wij het Nederlands expertisecentrum voor zeldzame bewegingsstoornissen.

Binnen de Neurologie in het UMCG heeft elke specialist een specifiek aandachtsgebied of profiel en daardoor kunnen we top-referente klinische zorg leveren.
Er werkt een team van ongeveer 280 medewerkers rondom 28 bedden (verpleegafdeling inclusief medium care en een neurovasculaire unit) en bedden bij de kinderafdeling. Bij de afdeling Neurologie werken 24 stafleden, 30 artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen, neuropsychologen, laboranten klinische neurofysiologie en administratieve medewerkers.

Sinds januari 2022 vormt de afdeling Neurologie samen met de Neurochirurgie, KNO, Mondheelkunde en Oogheelkunde het beddencluster NeuroHoofdHals. Dit geeft een goed uitgangspunt voor intensievere samenwerking in alle primaire taken met andere disciplines, zoals met de neurochirurgie.

De Neurologie onderhoudt uitstekende relaties zowel binnen het UMCG als met omliggende ziekenhuizen, waarbij het voorbeeld van regionale afspraken omtrent cerebrovasculaire aandoeningen de basis is voor kwalitatief hoogstaande zorg in de noordelijke regio. Dit geldt tevens voor o.a. de samenwerking in de regio met betrekking tot neuro-oncologische en MS zorg.

De organisatie
De functie van het afdelingshoofd valt hiërarchisch onder de Raad van Bestuur van het UMCG. Samen met de manager Zorg & Bedrijfsvoering vormt het afdelingshoofd het duaal management van de afdeling, waar kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek en de financiële gezondheid van de afdeling belegd zijn. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de medisch zorg, het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding en het onderwijs. Het Management Team van de afdeling bestaat uit het afdelingshoofd, de manager Zorg & Bedrijfsvoering en de Chef de Clinique.

Koers 25
In het UMCG is in de afgelopen periode een heroriëntatie geweest op de missie en visie. Dit heeft geresulteerd in een document “Koers 25”.
waarin we een inspirerend toekomstbeeld hebben geschetst en onze prioriteiten voor de toekomst bepaald: Healthy Ageing, een mensgerichte en waardegedreven aanpak, data ge?nformeerd werken en digitalisering.
De komende maanden voeren we het gesprek over hoe we dit toekomstbeeld het beste kunnen vertalen naar een financieel gezonde bedrijfsvoering en de interne organisatie. Afdelingen zullen een belangrijk onderdeel vormen van deze organisatie. De vraag hoe afdelingen in functionele en organisatorische verbanden zullen samenwerken is een belangrijk element in dit gesprek.

Wetenschappelijk Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek vervult een zeer belangrijke rol binnen onze afdeling. Onderzoek op de afdeling is momenteel gecentraliseerd binnen drie onderzoekslijnen:

 • Bewegingsstoornissen
 • Neuro Traumatologie
 • Vasculaire neurologie

Deze lijnen zijn internationaal toonaangevend en hebben voornamelijk een klinisch en translationeel karakter.
Binnen de onderzoekslijn Bewegingsstoornissen wordt onderzoek verricht op het gebied van chronische en neurodegeneratieve aandoeningen. Het Expertise Centrum Bewegingsstoornissen richt zich hierbij op zeldzame- en hyper-kinetische bewegingsstoornissen en vanuit het Punt voor Parkinson wordt onderzoek gedaan naar de ziekte van Parkinson.
Onderzoek naar acuut (niet aangeboren) hersenletsel wordt verricht vanuit de acute zorg. Hierbinnen hebben we een sterke onderzoekslijn op het gebied van Neuro Traumatologie met de enige leerstoel in Nederland binnen deze discipline.
De onderzoekslijn Vasculaire neurologie richt zich vooral op de organisatie en optimalisatie van het regionale CVA-netwerk, en op vasculaire interventies, vanuit een gezamenlijk team met de afdeling Radiologie.
Alle onderzoekslijnen werken intensief samen binnen de Research School of Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN).

Opleiding
Op dit moment zijn er vanuit de afdeling Neurologie van het UMCG 30 artsen in opleiding tot neuroloog (AIOS) werkzaam (peildatum 1 april 2022), verdeeld over het UMCG en de geaffilieerde opleidingsziekenhuizen (Martini Ziekenhuis te Groningen, Isala te Zwolle/ Meppel en Medisch Spectrum Twente te Enschede). Een van de belangrijke uitgangspunten van de opleiding Neurologie in het UMCG is dat het (plaatsvervangend) opleiderschap en de functie van afdelingshoofd als taak gescheiden zijn. Vanuit het afdelingshoofd wordt niettemin een faciliterende en ondersteunende rol richting opleider, plaatsvervangend opleider en de opleiding tot neuroloog als geheel verwacht. Een brede inhoudelijke rol binnen de opleiding wordt als vanzelfsprekend geacht.
De afdeling Neurologie verzorgt een brede opleiding tot neuroloog, inclusief klinische neurofysiologie (KNF) en kinderneurologie, en wil ook in de toekomst de opleiding in de volle breedte blijven aanbieden. Daarnaast dient onze afdeling een centrale rol te blijven spelen binnen de opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland en streeft ze naar een blijvend goede samenwerking met de hierboven genoemde geaffilieerde opleidingsziekenhuizen. De afdeling Neurologie verzorgt verdiepingsstages, die ook door AIOS elders uit Nederland zeer gewild zijn. Internationaal worden regelmatig stages voor fellows verzorgd. Het streven is om dit uit te breiden.
Van het toekomstig afdelingshoofd wordt verder verwacht dat deze in het belang van de opleiding Neurologie kijkt naar en inspringt op de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in de patiëntenzorg.

Onderwijs
De afdeling Neurologie kent een lange traditie van betrokkenheid bij het onderwijs aan onder meer studenten Geneeskunde binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)/ Faculteit Medische Wetenschappen (FMW) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zij heeft mede daardoor een zichtbaar en sterk onderwijsprofiel ontwikkeld, waar we trots op zijn. Diverse grote onderwijsrollen worden vanuit de afdeling Neurologie vervuld, onder andere op het gebied van onderwijsmanagement en -ontwikkeling en toetsing.
Van het toekomstig afdelingshoofd wordt verwacht dat deze collega’s (stafleden) stimuleert en ondersteunt bij het vervullen van de diverse onderwijstaken en de grotere onderwijsrollen, maar ook zelf actief inhoudelijk participeert binnen het onderwijs in zowel de bachelor- als de masterfase van de opleiding Geneeskunde en eventueel andere opleidingen binnen het UMCG/ FMW van de RUG.

Profiel

Wij verwachten van het nieuwe afdelingshoofd dat je:

 • motiverend, innovatief en transparant leiderschap hebt laten zien.
 • een verbinder bent tussen de verschillende subspecialismen, AIOS, onderzoekthema’s en functiegroepen van de afdeling; en kans ziet verbinding te leggen met andere afdelingen.
 • in staat bent om goede afwegingen en keuzes met draagvlak te maken tussen ambities en wensen op de kerntaken en de mogelijkheden qua bedrijfsvoering.
 • affiniteit en enthousiasme hebt voor de directe patiëntenzorg.
 • een aansprekende visie hebt op het onderwijs en de opleiding van de afdeling.
 • een uitstekende onderzoeker bent die bij voorkeur goed aansluit bij een van de onderzoekslijnen; aantoonbaar succesvol bent bij het verwerven van extramurale fondsen en de begeleiding van jonge onderzoekers; en een impuls kan geven aan (inter)nationale samenwerking.
 • aantoonbaar bestuurlijke vaardigheden hebt dan wel in staat bent deze vaardigheden snel te ontwikkelen en gemotiveerd bent om netwerken te smeden in het ziekenhuis, in de regio, en daarbuiten.
 • strategisch kan denken en goed kan (mee)bewegen in het veranderende zorg- en onderzoekslandschap.
 • boven partijen staat en stimuleert wat goed is voor het grote geheel van de afdeling en het UMCG.
 • een actieve rol vervult als ambassadeur van de afdeling Neurologie binnen het UMCG, in de regio Noord Nederland, in nationaal en in internationaal verband.

Indien je niet Nederlands spreekt bij aanvang, verwachten wij dat je binnen maximaal 2 jaar Nederlands goed kunt begrijpen.

De arbeidsovereenkomst in het UMCG is voor onbepaalde tijd waarbij de benoeming in de rol van afdelingshoofd geldt voor 5 jaar, waarna nieuwe afspraken voor de periode daarna worden gemaakt. Het salaris bedraagt maximaal € 15.314,- (schaal HHA) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Contact
Voor informatie kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie:

 • drs. Henk Snapper, RA, RC, vice-voorzitter Raad van Bestuur, email: h.a.snapper@umcg.nl, tel. (050) 361 4342.

Gesprekken met kandidaten voor deze vacature zullen eind augustus worden gepland. Kandidaten ontvangen hierover zo spoedig mogelijk na sluitingsdatum van de vacature bericht.


Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 1 augustus 2022.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Solliciteer

Niet jouw vacature?

Kijk of een open sollicitatie voor jou mogelijk is.

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over het werken bij het UMCG.

Nina
Nina van Venrooij Team Recruitment