Het werk van Nella

Nella werkt al ruim 30 jaar in het UMCG en sinds een aantal jaar op de PACU (Post Anesthetic Care Unit). Tot voor kort volledig als hoofdverpleegkundige, maar momenteel is ze daarnaast ook manager Zorg Anesthesiologie: “De PACU is een dynamische afdeling, met name omdat er een hoge turnover van patiënten is; elke dag starten we met een nieuwe groep patiënten. Het zijn patiënten van alle leeftijden en met verschillende zorgbehoeften.”

Ik voel mezelf een ‘echte’ UMCG’er

omdat ik hier al zo lang werk. De stad Groningen trok mij aan en ik heb de overstap gemaakt vanuit een perifeer ziekenhuis. Ik heb op verschillende afdelingen gewerkt en ik heb een korte zijstap gemaakt naar Lifelines, een groot bevolkingsonderzoek. Voordat ik begon als hoofdverpleegkundige op de PACU was ik manager van een polikliniek, waar ik leiding gaf aan collega’s in verschillende functies. Wat mij aansprak in het team van de PACU was dat hier voornamelijk gespecialiseerd verpleegkundigen werken. Daarnaast is het een groot team, wat op verschillende locaties binnen de PACU in het UMCG werkt in een acute zorgsetting.

De PACU

bestaat uit 4 locaties: de holding, de PACU op de 3e verdieping, de PACU op de 1e verdieping en de kinder PACU. Deze locaties kennen verschillen en daardoor de werkzaamheden ook. Zo worden op de holding patiënten overgedragen door de verpleegkundige van de verpleegafdeling en door ons voorbereid op een operatie,  onder andere door het aanleggen van een infuus. Vervolgens komen de patiënten na de operatie terug op de PACU, tenzij het een IC-patiënt is. Eén van de locaties is 24 uur per dag open, waar we ook 24-uurs zorg kunnen verlenen en op de kinder PACU komen alleen patiënten tussen de 0 en 18 jaar. Naast het bewaken en ondersteunen van de viatale functies, gebeurt er veel op het gebied van pijnbestrijding; dat is de expertise van mijn mensen. Dat kan chronische pijn zijn, maar ook acute pijn na een ingreep.

Als hoofdverpleegkundige

geef ik leiding aan een team van bijna 55 verpleegkundigen. Ik heb vaste overlegmomenten met de medisch coördinator en houd me daarnaast vooral bezig met personele zaken. Hierin werk ik nauw samen met de 3 regieverpleegkundigen. Verder ben ik betrokken bij verschillende projecten, bijvoorbeeld de leerwerkunit en de Hotfloor (nieuw/verbouw operatiecomplex, Centrum Acute Zorg en Intensive Care’s). Omdat de verpleegkundigen op verschillende locaties werken, is het team versnipperd door het UMCG. Ik vind het belangrijk om zichtbaar te zijn als leidinggevende, dus ik loop elke dag een rondje langs alle locaties. Daarnaast staat mijn deur altijd open. Op dit moment combineer ik mijn functie van hoofdverpleegkundige nog met mijn nieuwe functie als manager Zorg, maar we zijn op zoek naar een nieuwe hoofdverpleegkundige.

Ik ben trots

op mijn team. Het is een goede mix van jong en oud, voor het grootste gedeelte vrouwen, maar ook   zijn de mannen goed vertegenwoordigd binnen ons team. Het is een creatief team van gepassioneerde verpleegkundigen die bewust voor deze specialisatie gekozen hebben. Ze hebben een grote mate van zelfstandigheid, dus die ruimte geef ik ze als leidinggevende. Je moet als leidinggevende van zo’n groot team wel daadkrachtig zijn en keuzes durven maken.

We hebben de afgelopen tijd goed gekeken naar hoe de teamopbouw zou moeten zijn. Daarnaast leiden we constant verpleegkundigen op in onze eigen leerwerkunit. We hebben een goed leerwerk klimaat voor onze leerlingen en het is een mooi systeem geworden. De begeleiders  zijn zelf uitgepland voor de patiëntenzorg tijdens hun dienst op de leerwerkunit en coachen elk 2 leerlingen in de zorg voor hun patiënten.

Ik word echt gezien

als onderdeel van het team. Ze denken om elkaar, maar ook zeker om mij. In de eerste coronagolf hebben ze mij verrast en in het zonnetje gezet met een zelfgemaakte kaart, waarop van iedereen een foto stond met een chirurgisch neus-mondmasker en daarbij een grote bos bloemen. Dit was voor mij een enorme waardering; hartverwarmend.

In de toekomst

zie ik nog veel ontwikkelingen voor de PACU. Hierbij kun je denken aan de verschuiving van postoperatieve patiënten, die vooralsnog op een IC verpleegd werden, naar de PACU. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de Hotfloor. De invulling hiervan is al voor een groot gedeelte klaar, maar als hoofdverpleegkundige is het straks ook belangrijk dat je een coördinerende en verbindende rol kunt gaan vervullen gezien de samenwerking in de ketenzorg. Verder zijn er nog genoeg processen op de afdeling om verder te stroomlijnen.